Photo of the Day for May 26, 2017

Belarus in Faces (part CCXIX):  feast of the Ascension, Dzjerkaushchyna 2014.

Беларусь у тварах (частка CCXIX):  Унебаўшэсьця, Дзеркаўшчына 2014 г.

 

Photo of the Day for May 25, 2017

To commemorate the Feast of the Ascension:  patronal feast day, Roman Catholic church of the Ascension, Dzjerkaushchyna 2014.

З нагоды Ўнебаўшэсьця Пана:  прастольнае сьвята й урачыстасьць, касьцёл Унебаўшэсьця Пана, Дзеркаўшчына 2014 г.

 

Photos of the Day for May 24, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (VI/VI):  blessing of branches and third Mass.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (VI/VI):  асьвячэньне галінак і трэцяя сьвятая Імша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for May 23, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (V/VI):  second Mass.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (V/VI):  другая сьвятая Імша.

 

 

 

 

 

Photos of the Day for May 22, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (IV/VI):  Procession after first Mass.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (IV/VI):  Працэсія пасьля першай сьвятай Імшы.

 

 

 

 

 

 

Father Jan greets parishioners after the procession.

Ксёндз пробошч Ян прывітаецца з парафіянамі пасьля працэсіі.

Photos of the Day for May 21, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (III/VI):  Communion, first Mass.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (III/VI):  камунія, першая сьвятая Імша.

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for May 20, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (II/VI):  first Mass.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (II/VI):  першая сьвятая Імша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo of the Day for May 19, 2017

Palm Sunday, Iuje 2017 (I/VI).

Deepest thanks and appreciation to the parish of the Apostles Peter and Paul and parish priest Father Jan for their continuing joyful expression of Christian faith.

Пальмовая нядзеля, Іўе 2017 г. (I/VI).

Павага й падзяка да парафіі Сьвятых апосталаў Пятра й Паўла й ксяндза пробошча Яна за іх трывалае й радаснае сьведчаньне веры.

 

 

Blessing of branches and flowers, first Mass on Palm Sunday.

Асьвячэньне галінак і кветак, першая сьвятая Імша, Пальмовая нядзеля.

Photos of the Day for May 18, 2017

The central Pripet (Prypjats’ – Прыпяць) basin in faces.  Tsjerablichy 2017.

Сярэдняя Прыпяць у тварах.  Цераблічы 2017 г. 

 

Mats’vjej and his next-door-neighbor Palina rode up to greet me on my return to Tsjerablichy.

Суседзі Мацьвей і Паліна прыехалі на роварах прывітацца з мной, калі вярнаўся у Цераблічы.

 

 

Mats’vjej with his older brother Jahor and sister Chesa at their Aunt Vjerka’s house.

Мацьвей са старшым братам Ягорам і сястрой Чэсай у цёткай Веркі.

 

 

Jahor, Mats’vjej and Chesa’s younger brother Jelisjej had been wary of the camera for a year, so Jahor and Chesa helped to distract him for a group photo…

На прцягу апошняга года іх младшы брат Елісей адмовіўся ад здыманьня.  Тут мы супрацоўнічалі з Ягорам і Чэсай, каб спакойна уключаць Елісея ў здымак…

 

 

…Jelisjej finally and happily got used to the camera.

…У рэшце рэшт, Елісей шчасліва прывік фотаапарату.

Photo of the Day for May 17, 2017

Spring treat: opening a jar of home-collected birch juice, Tsjerablichy 2017.

Owing to the timing of this spring’s thaw and succeeding frosts, the 2017 birch juice harvest was especially tasty and bountiful in Tsjerablichy.

Веснавая смакатааа:  цэлая банка сёлеташняга бярозавага соку, Цераблічы 2017 г.