Photo of the Day for May 24, 2015

Easter rites (III/VII).  Велікодныя абрады (III/VII).

Women of the Polesian village of Daniljevichy on the way from the re-dressing of a roadside cross to the shrine of the “girl turned to stone”, where they will perform the same Easter morning rite of re-dressing and worship.

Раніцы ў Вялікдзень бабулькі ў вёсцы Данілевічы рухаюцца на магілу “каменнай дзевачкі“, каб яе пераапранаць тканінамі й шанаваць.

Photos of the Day for May 23, 2015

Easter rites (II/VII).  Велікодныя абрады (II/VII).

Christian/pre-Christian syncretism, where Christian rites have overlaid but not destroyed pre-Christian practices, is visible, even in church, on so many Belarusian feast days (e.g., photo for November 20, 2013).  Under the impact of the Soviet-era Chernobyl’ nuclear power plant disaster and general depopulation of villages, there are now sharply fewer places in Polesia where the pre-Christian side of such rites continues to dominate in local and very ancient ways.  Daniljevichy in Homjel’ Region is one such place.

After re-dressing the first of several village crosses and singing an Easter hymn to welcome the Resurrection of Christ, women of Daniljevichy then turn — perhaps revert is more accurate — to ancient folk traditions.  Here they sing and dance, first to welcome spring and then to celebrate maidenhood and fertility.

Сінкрэтызм хрысьціянскіх і дахрысьціянскіх элементаў бачны паўсюль пры беларускіх сьвятах, нават у царкоўных ды касьцёльных абрадах.  Данілевічы (Лельчыцкі р.) – адна з ужо рэдкіх палескіх вёсак, дзе дахрысьціянскія рысы, у сенсе старажытных, прота-эўрапейскіх традыцый, пераважаюць дык на галоўных хрысьціянскіх сьвятах.

Бабулькі пераапранаюць першы з некалькі прыдарожных крыжоў у вёсцы й сьвяткуюць Уваскрасеньня Гасподняга сьпяваньнем царкоўнага гімну.  Пасьля гэтай прэлюдыі, бабулкі вяртаюцца да найглыбейшых караняў сваёй мясцовай, дык нашай агульнай эўрапейскай, культуры танцамі й народнымі песьнямі пра вясну й дзявоцтва.

Photos of the Day for May 22, 2015

Easter rites (I/VII).  Велікодныя абрады (I/VII).

Easter morning re-dressing of roadside crosses, Daniljevichy 2015.  Велікоднае пераапрананьне прыдарожных крыжоў, Данілевічы 2015 г.

Having burned the previous year’s cloths on Holy Saturday (photos of the day for May 13-16), women of Daniljevichy meet at sunrise on Easter Day to re-dress village crosses.  They perform this rite with commercially-produced synthetic-fiber cloths rather than, as in the past, with home-woven linen.

У Вялікую суботу бабулькі распраналі ды спалілі тканіны, якімі мінулы год апранулі прыдарожныя крыжы ў вёсцы (гл. здымкі 13-16 траўня).  На досвіту Вялікадня сабіраюцца, каб пераапранаць крыжы новымі тканінамі.  Ужо некалькі гадоў карыстаюцца камерцыйнымі сінтэтычнымі тканінамі замест ільнянай ткані вытканай у хаце.

After re-dressing the cross, the women celebrate Christ’s resurrection.  Пасьля пераапрананьня сьвяткаюць Уваскрасеньне Гасподняе царкоўным гімнам.

Photo of the Day for May 21, 2015

The evening of Holy Saturday a group of us drove 100 kilometers from Tsjerablichy to Daniljevichy to attend the undressing of roadside crosses and burning of the discarded cloths by village women (see photos of the day for May 13-16).

After the all-night Easter service in Azdamichy we again drove to Daniljevichy to attend the Easter morning rite of dressing the crosses and the shrine of the “girl turned to stone” in fresh runners and other cloths.

Easter Sunrise, Daniljevichy 2015.  Усход сонца, Вялікдзень, Данілевічы 2015 г.

Да ўсходу сонца памыцца,
Каб з сонцам разам
Клапаціцца ўвесь белы дзень
Не толькі з чыстай душою…

Рыгор Барадулін, з вершу “Да ўсходу сонца“.

Photos of the Day for May 20, 2015

All-Night Easter Service (IV/IV), Azdamichy 2015.  Усяночная служба (IV/IV), Аздамічы 2015 г.

Blessing of Easter bread at the end of the all-night service.  Асьвячэньне велікодных кулічоў.

Father Aljaksandr with his acolytes after the all-night service.  He is flanked by two of his sons, with a third acolyte on the right.  Айцец Аляксандр у асяроддзі сыноў-вучняў з трэцім вучнем з правага боку пасьля ўсяночнай службы.

Photo of the Day for May 19, 2015

All-Night Easter Service (III/IV), Azdamichy 2015.  Усяночная служба (III/IV), Аздамічы 2015 г.

Awaiting the blessing of Easter bread.  У чаканьні асьвячэньня велікодных кулічоў.

Note the waning moon in the upper right.  Змяншальны месяц баыны наверсе, направа.

Photos of the Day for May 18, 2015

All-Night Easter Service (II/IV), Azdamichy 2015.  Усяночная служба (II/IV), Аздамічы 2015 г.

At many points during the service, Father Aljaksandr steps out to proclaim thrice, “Christ is risen!”; the congregation thrice responds “Indeed, He is risen!”

Photos of the Day for May 17, 2015

All-Night Easter Service (I/IV), Azdamichy 2015.  Усяночная служба (I/IV), Аздамічы 2015 г.

Just before midnight on Holy Saturday, Father Aljaksandr carries the Winding-Cloth Icon (Plashchanitsa), representing Christ’s death and burial, from the table representing Christ’s tomb at the rear of the nave through the main door of the iconostasis to the altar.  Дапаўночны перанос Плашчаніцы райскімі дзверамі на алтар.

Midnight procession three times around the church.  Паўночны крэсны ход.

Father Aljaksandr with the Paschal Trikirion.  Айцец Аляксандр з пасхальным падсьвечнікам.

Awaiting the proclamation of Christ’s Resurrection.  У чаканьні абвяшчэньня Ўваскрасеньня Гасподняга.

Entering the nave after the proclamation.  Уваход у царкву пасьля абвяшчэньня.

Photo of the Day for May 16, 2015

Burning last year’s cloths (dressing of crosses) in anticipation of Easter (IV/IV).  Holy Saturday, Daniljevichy (Homjel’ Region) 2015.  Спальваньне тканін (пераапрананьне крыжоў) у чаканьні Вялікодня (IV/IV).  Вялікая субота, Данілевічы (Гомельская вобласьць) 2015 г.

When the grannies see that the small fire will not consume the old wooden cross, they try to chop it up with an axe as Maja urges them to chop harder.

Калі заўважуць, што касьцёрчык не спальвае гнілы крыж, паспрабуюць яго крышыць сякерай.  Мая заклікае “мацней, мацней!“

Seeing their efforts are in vain, they call for help from one of the men of the village.  Разумеюць, што змаганьне дарэмнае й выклікаюць мужчыну з бензапілай.

In the Holy Saturday twilight homeowners in Daniljevichy light fires to drive away winter’s evil spirits.  У прыцемках Вялікай суботы гаспадары й гаспадаркі ў Данілевічах запальваюць агонь (“спальваюць гора“), каб адагнаць злых зімовых духоў.

Photos of the Day for May 15, 2015

Burning last year’s cloths (dressing of crosses) in anticipation of Easter (III/IV).  Holy Saturday, Daniljevichy (Homjel’ Region) 2015.

After removing and burning last Easter’s cloths from the crosses in the center of Daniljevichy and at the cemetery, the grannies, helped by granny Katsjaryna’s great-granddaughter Maja, finish the rite at two crosses at the village crossroads.  The base of one of the crosses is so rotted through the grannies decide to include it in the pyre.

Спальваньне тканін (пераапрананьне крыжоў) у чаканьні Вялікодня (III/IV).  Вялікая субота, Данілевічы (Гомельская вобласьць) 2015 г.

Пасьля спальваньня тканін, якімі ў леташны Вялікдзень апранулі крыжы у цэнтру Данілевіч й на могілках, бабулькі, з дапамогай праўнучкі бабулькі Кацярыны Маі, завяршаюць абрад у двух крыжоў на скрыжаваньні.  Падстава аднаго з крыжоў столькі згнілая, што бабулькі рэшаюць спаліць яго таксама.