Photos of the Day for October 28, 2016

Mahiljou 2016 (III/IV):  architecture of former Luteranskaja Street, now Mihaja.  The street was named Luteranskaja when Russian empress Catherine II, who controlled the eastern Belarusian lands as a result of the first partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1772,  granted the local German community permission to build a church there in 1780.

Магілёў 2016 г. (III/IV):  дойлідства на былай Лутэранскай, зараз Мігай.

 

Pre-World War II Soviet school in a Stalinist style on the site of the Lutheran church, demolished by the Soviet regime in the 1930s.

Даваенная школа ў стылю рэпрэсанс на месцы кірхі, якую нямецкая суполка ў Магілёве пабудавала ў 1780 г. з дазволам Кацярыны ІІ й якую савецкая ўлада разбурыла ў 30-ых.

 

 

House (beginning XX century) in an almost proto-constructivist style.

Асабняк (з пачатку 20-га ст.) у амаль протаканструктывістскім стылю.

 

 

Building with typical urban (Jewish) architectural details, e.g., the window decorations.

Местачковая забудова.

 

Photos of the Day for October 27, 2016

Mahiljou 2016 (II/IV):  buildings along the middle portion of Vjalikaja Sadovaja (Vjetranaja) Street, now called Leninskaja.

Магілёў 2016 г. (II/IV):  дойлідства ўздоўж сярэдняй часткі вул. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская.

 

Former Hotel Paris, formerly Vjalikaja Sadovaja Street (Vjetranaja), now Leninskaja 21.

Былы гатэль Парыж, былая вуд. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская 21.

 

 

Former pedagogical institute (1898), now a building of Mahiljou State University, former Vjalikaja Sadovaja Street (Vjetranaja), now Leninskaja 35.

Былы педагагічны інстытут (1898 г.), зараз адзін з корпусаў МДУ, былая вуд. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская 35.

 

 

Originally the Antashkjevich mansion (1698), now restored as the Bjalynitski-Birulja Museum, former Vjalikaja Sadovaja Street  (Vjetranaja), now Leninskaja.

Былы дом Анташкевіча (1698 г.), зараз адрэстаўрыраны як Музэй Бялыніцкага-Бірулі, былая вуд. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская.

 

 

Former Azov-Donski Bank, now the municipal children’s art school, formerly Vjalikaja Sadovaja Street (Vjetranaja), now Leninskaja 34:  a fine example of art nouveau.

Былы банк Азова-Донскі, зараз Гарадская дзіцячая школа мастацтваў, былая вул. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская 34:  узор стыля мадэрн.

 

 

Former credit cooperative, now a shopping center, formerly Vjalikaja Sadovaja Street (Vjetranaja), now Leninskaja 36:  another fine example of art nouveau.

Былае крэдытнае таварыства, былая вул. Вялікая Садовая (Ветраная), зараз Ленінская 36:  іншы ўзор стыля мадэрн.

Photos of the Day for October 26, 2016

Mahiljou 2016 (I/IV).

Despite destruction of major architectural monuments by the late Russian imperial and Soviet regimes, Mahiljou retains a worthy architectural patrimony.  A short, late-August visit in search of hand-embroidered fabrics provided the opportunity for a photo survey of buildings on the middle stretch of Vjalikaja Sadovaja (Vjetranaja) Street, currently known as Leninskaja (see photos of the day for July 28, 2015 for views of buildings along the southern portion of Vjalikaja Sadovaja).  I look forward to a longer visit and a much more extensive photo survey of Mahiljou’s architecture.

Магілёў 2016 г. (I/IV).

Ня гледзячы на разбурэньне шматлікіх сьвятыняў ды манастыраў расейскай імперскай і савецкай уладамі, Магілёў захоўвае архітэктурную спадчыну, вартую ўвагі й аховы.  Хуткае наведваньне ў жніўні дазваляла здымаць дойлідства сярэдняй часткі вул. Вялікай Садовай (Ветранай), зараз вул. Ленінскай (гл. дойлідства паўднёвай часткі гэтай вуліцы ў фотаздымках дня 28 ліпеня 2015 г.).  Абавязкова трэба ехаць на даўжэйшую фотавандроўку па спадчыне ў Магілёве.

 

This late constructivist apartment building caught my eye, and I snapped two quick photos as I waited at a traffic light on the way to Vjalikaja Sadovaja.  According to the excellent Belarusian blogger darriuss (http://darriuss.livejournal.com/696957.html), the building dates from 1938.

Узор познага канструктывізму на праспект Міру 20, які паздымаў у чаканьні зялёнага сігналу сьвятлафору.  Паводле выдатнага краязнаўца darriuss (http://darriuss.livejournal.com/696957.html), будынак датуецца 1938 г.

Photos of the Day for October 25, 2016

Architectural patrimony of Pinsk 2016.  It is always a pleasure to visit Pinsk.  Below are more examples of the wide variety of styles which one may still find in the city despite decades of depredation.  See also photos of the day for July 21, 2016 and April 24, 2016.

Некалькі ўзораў з  архітэктурнай спадчыны Пінску 2016 г.  Гл. таксама фотаздымкі дня з 21-а ліпеня 2016 г. і 24-а красавіка 2016 г.

 

 

Kamsamol’skaja 5 (end-19th/beginning-20th century).

Камсамольская 5 (местачковая забудова з канца 19-а/пачатку 20-а стст.).

 

 

Building at Lenina 14 (Pilsudski Street during the interwar Polish Republic).

Леніна 14 (Piłsudskiego ў міжваеннай Польшчы).

 

 

Regional theatre, built in 1911 as the first cinema in Pinsk.

Тэатр, пабудаваны ў 1911 г. як кінатэатр “Казіно“.

 

 

Churches of Belarus CLXXXVII, Roman Catholic church of the Assumption (early 18th century).

Касьцёлы Беларусі CLXXXVII, касьцёл Унебаўзяцьця Найсьвяцейшай Панны Марыі (1706-30, 1766-69).

 

 

Photo of the Day for October 24, 2016

Nobody home, Tsjerablichy 2016.

Нікаго няма ў хаце.  Цераблічы 2016 г.

 

Photos of the Day for October 23, 2016

Polesia in faces, Tsjerablichy 2016.

Палесьсе ў тварах, Цераблічы 2016 г.

 

Photos of the Day for October 22, 2016

Polesia in faces:  Mikhail and Maryna with their daughter Dar’ja.  It was a great pleasure to photograph Dar’ja’s christening at Trinitytide in June (photos of the day for August 14, 2016) and to see how much she had grown two months later.

Палесься ў тварах:  Міхаіл і Марына з дачкой Дашачкай.  Вельмі прыемна было здымаць хрышчэньне Дашачкі на другі дзень Тройцы (гл. фотаздымкі дня з 14 жніўня 2016 г.) і рады быў яе здымаць з бацькамі за два месяцы пасьля хрышчэньня.

 

Photos of the Day for October 21, 2016

Harvest-time in Polesia (Pripet Marshes).  Tsjerablichy 2016.

Ураджай у сярэдняй Прыпяці.  Цераблічы 2016 г.

 

Onions.  Цыбуліны.

 

 

Apple season.  Пора яблыкоў.

Photo of the Day for October 20, 2016

Horses by dyke at the River Moustva, Tsjerablichy 2016.  As mechanized transport becomes more prevalent in the central Pripet Marshes, more and more small-holders have given up using horses.  It is thus even more of a welcome sight to see some of the remaining horses in Tsjerablichy grazing by the dyke.  The dyke was erected after the great flood of 1979 as part of the continuing Soviet effort to “ameliorate” Europe’s largest stretch of wetlands, an “amelioration” which has wreaked severe damage on the Pripet Marshes.

Коні ля дамбы, Цераблічы 2016 г.

 

Photo of the Day for October 19, 2016

And thus it is hard for me to believe,
That you will come home no more.
So I always remove my hat
Before the grave of one unknown..

 

Final stanza of the poem “To my father” by national poet of Belarus Ryhor Baradulin (1935-2014).  He wrote the poem in memory of his father, who perished in an unknown place in 1944 while fighting as a partisan against the Germans.

 

Паверыць цяжка мне таму,
Што больш не прыйдзеш ты дадому.
А шапку я заўжды здыму
Перад магілай невядомай..

 

Апошняя страфа вершу “Бацьку“ народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.

 

 

Grave in the cemetery in Vushachy (the same cemetery where Ryhor Baradulin is buried) 2014.

Магіла недалёка ад помніку дзеду Рыгору на могілках у Вушачах 2014 г.