Photos of the Day for August 20, 2017

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

From Polkava one soon arrives in Mjasjatsichy, with its Orthodox church of Paraskjeva Pjatnitsa, an outstanding example of Polesian wooden church architecture.  It was a relief to find that the parish has not substituted the original cupolas with alien golden domes, a substitution occuring with lamentable frequency in Polesia.

Царква Параскевы Пятніцы ў Мясяцічах — узор палескага драўлянага царкоўнага дойлідства.  Рады бачыць, што прыход не замяніў традыцыйныя бунькі на чужыя, бліскучыя купалы-цыбуліны.

 

 

Churches of Belarus (part CCXIV):  Orthodox church of Paraskjeva Pjatnitsa (1794), Mjasjatsichy 2017.

Цэрквы Беларусі (частка CCXIV):  царква Параскевы Пятніцы (1794), Мясяцічы 2017 г.

 

As I had driven into the village I’d seen three friendly-looking people sitting on a bench.  After photographing the church I went over to chat with them:  Vjera, Jus’tsina and Ivan.  The bench (part XVII): Mjasjatsichy 2017.

What can seem more prosaic than the plain wooden bench in front of almost every village house in Belarus?  And yet the bench is the pivot of social life, the gathering place of generations on a summer’s eve, the village agora, the permanent observation post.  The bench is the witness to the changing fortunes of the village and at the same time a testament to Belarusianness beyond time.   It is the place where men gather on a holiday to tell fishing tales.  It is the place where, after a long day’s work or in the later years of life, homeowners sits to take in the afternoon sun, to let the evening meal simmer, to chat with neighbors, to wait for the cow to come home, to observe the passing traffic, to guide the stranger asking for directions — and, having sized him up in an instant, to give him spirited advice about life.

Пасьля здыманьня царквы, падышоў да людзей, якія глядзелі прыязна на мяне з лаўкі:  Вера, Юсьціна й Іван.  Лаўка (частка XVII): Мясяцічы 2017 г.

Што можа здавацца больш празаічным за звычайную драўляную лаўку, што ёсьць ледзьве не перад кожным вясковым беларускім домам?  Асабліва як стаіць моўчкі пад сьнегам.  Але менавіта вакол лаўкі круціцца мясцовае грамадскае жыцьцё.  Лаўка – вясковая агора.  Лаўка – сталы пост, сведка зьменлівасьці фартуны і адначасова сьведчаньне пра пазачасавую беларускасьць.  Гэта месца, дзе ў сьвяточны дзень мужчыны зьбіраюцца пагутарыць пра рыбалку.  Гэта месца, дзе гаспадынька можа пасядзець, пагрэцца ў ласкавых промнях перадвечаровага сонца і паразмаўляць з суседзямі, пакуль згатуецца ў печцы вячэра, пакуль карова прыйдзе дадому.  Гэта месца, адкуль выгодна паглядзець на мінакоў, і калі вандроўнік папытаецца дарогі, імгненна ўбачыць яго навылёт і даць добразычлівыя жыцьцёвыя парады.

 

 

 

Vjera recognized me as the fellow whom she had met several years earlier on the Mjasjatsichy-Bizharavichy road when we both stopped — I in a car and she on a bicycle — to look at hundreds of storks gathered in a field.

 

The muster of storks along the Mjasjatsichy-Bizharavichy road 2013.

Photos of the Day for August 19, 2017

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

As I photographed this house and its lilac bushes…

 

 

 

…the owners returned from running errands.  Curious about what I was photographing, Faustyn Palkhouski introduced himself and then kindly showed me his vegetable plot…  

 

 

…and a traditional Polesian basket…

 

 

…then scythed…

 

 

 

 

…and tended to his barnyard with everything in its place…

 

 

 

…including an old lock…

 

 

…and moss for insulating the barn.

 

Photos of the Day for August 18, 2017

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

Like many of its neighboring villages in eastern Pinsk District, Polkhava has lost much of its vitality as younger generations have migrated to the city.  However, the village is blessed with a fine patrimony of decorated gables and window lintels.

Як і многія з суседніх вёсак ува ўсходнім ускайку Пінскага раёну, Полхава працягвае губляць жыхароў міграцыяй малодшых.  Адначасова вартае ўвагу яго спадчына ўзораў упрыгожаных шчытаў ды ліштваў.

 

This house now stands empty, but its gable decorations, a masterly set of pre-Christian and Christian symbols, remain as well-conserved as when I photographed them in 2010 (see photos of the day for April 19, 2010).

Хаця гэтая хата зараз пустая, яе шчыт з супастаўлянымі дахрысьціянскімі й хрысьціянскімі сімваламі яшчэ ў больш-менш добрым стане (гл. фотаздымкі дня 19-га красавіка 2010 г.).

 

 

A simple but harmonious lintel.

Простая, гарманічная ліштва.

 

 

Fine example of window lintels with overlapping motifs.

Добры прыкляд ліштваў з чаргавальнымі радкамі матываў.

 

Photos of the Day for August 17, 2017

Patronal feast of Holy Trinity, Mjestkavichy 2017.

The Orthodox parish of the Holy Trinity in Mjestkavichy near Pinsk celebrates its patronal feast on the second day of Trinity, which Orthodoxy marks as the day of the Holy Spirit.

Прастольнае сьвята Сьвятой Тройцы, Месткавічы пад Пінскам 2017 г.

Прыход Сьвятой Тройцы ў Месткавічах сьвяткуе свае прастольне сьвята ў панядзелак, дзень Сьвятога Духа.

 

 

Churches of Belarus (part CCXIII):  Orthodox church of the Holy Trinity (1895), Mjestkavichy 2016.

See also photos of the day for July 22, 2016

Цэрквы Беларусі (частка CCXIII):  царква Сьвятой Тройцы (1895), Месткавічы 2016 г.

Гл. таксама фотаздымкі дня 22-га ліпеня 2016 г.

 

 

 

Path of reeds and flowers to welcome the visiting priests.

Аер і кветкі.

 

 

Portraits of Polesia.

Партрэты Палесься.

 

 

Liturgy.

Літургія.

 

 

 

Blessing the congregation with water at the end of the procession.

Дабраслаўленьне прыхаджанаў напрыканцы хроснага ходу.

 

 

 

Parish priest Father Viktar delivers a brief homily and good wishes.

Кароткая прапаведзь айца Віктара.

 

 

 

Kissing the cross.

Цалаваньне крыжа.

 

 

Photos of the Day for August 16, 2017

Ausjamirava 2017.

Аўсямірава 2017 г.

 

 

Portraits of Polesia.

We stopped to wish these grannies a happy Trinity and to ask the way to the Orthodox church.

Партрэты Палесься.

Спыніліся, каб віншаваць бабуляк са сьвятам і спытаць дарогу на царкву.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXI):  Orthodox church of the Archangel Michael.

Looking forward to visiting a fine Polesian wooden church, we regretted finding that yet another Orthodox church had suffered the substitution of alien, glitzy onions for traditional Polesian-style domes.

Цэрквы Беларусі (частка CCXI):  царква Сьвятога Міхала Арханёла.

Прыемна было далуччыцца да царквы, узору палескага драўлянага царкоўнага дойлідства.  На жаль прыход нядаўна замяніў гарманічныя бунькі чужымі па стылі й духу блыскучымі купалымі-цыбулінамі.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXII):  Seventh-Day Adventist church.

Over the past generation, Polesia has seen a growth in adherence to various evangelical Protestant denominations.

Цэрквы Беларусі (частка CCXII):  царква хрысьціянаў-адвентыстаў сёмага дня.

 

Photos of the Day for August 15, 2017

Ausjamirava 2017.

On Trinity Sunday afternoon we made an excursion to visit the Orthodox church in Ausjamirava, a village off the beaten track in the central Pripet area northwest of Stolin.  The village itself held our attention, pleasantly slowing our approach to the church.

Аўсямірава 2017 г.

 

 

Crosses of Belarus (part LXXII).

The profusion of carefully-tended roadside crosses in Ausjamirava — of which these are only a sample — invites the wanderer to turn his visit into the stations of a pilgrimage.

Крыжы Беларусі (частка LXXII).

 

 

 

 

 

 

Sun symbol on gable.

Шчыт з сімвалам сонца.

 

 

 

 

Thatched roof in good condition.

Чаротавы дах.

 

 

 

 

Vegetable patch:  neat as a pin.

Палескі агарод.

 

Photos of the Day for August 14, 2017

Orthodox Trinity Sunday/Pentecost:  portraits of Polesia.  Azdamichy 2017.

Сёмуха/Тройца:  партрэты Палесься.  Аздамічы 2017 г.

 

 

Photos of the Day for August 13, 2017

Trinity Sunday/Pentecost.  Portraits of Polesia, Azdamichy 2017.

Сёмуха/Тройца.  Партрэты Палесься.  Аздамічы 2017 г.

 

 

 

Photos of the Day for August 12, 2017

Trinity Sunday/Pentecost.  Portraits of Polesia, Azdamichy 2017.

Сёмуха/Тройца.  Партрэты Палесься:   Даша…і з мамай і малодшай сястрой.  Аздамічы 2017 г.

 

 

Photos of the Day for August 11, 2017

Orthodox Trinity Sunday/Pentecost, Azdamichy 2017.

Guiding hands:  transmission of faith and traditions from generation to generation.

Сёмуха/Тройца:  з пакаленьня ў пакаленьне.  Аздамічы 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Chuldren’s communion.

Дзіцячае прычасьце.

 

 

 

 

 

 

 

Kissing the cross and icon.

Цалаваньне крыжа й абраза напрыканцы службы.