Photos of the Day for March 27, 2017

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (II/XII) 2016:  favorite oak trees in Dzjaniski.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (II/XII) 2016 г.:  любімыя дубы ля Р58 у Дзянісках.

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for March 26, 2017

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (I/XII) 2016:  river Vjacha near Papjernja.

The stretch between Rakhman’ki and Papjernja on the main R58 road from Mjensk north to Mjadzel is narrow, crowded and on a slope as it dips toward and then rises from the narrow valley of the river Vjacha.  It is thus easy to miss the beauty of the river’s course as it winds through a copse off the east side of the road.  On this December morning, however, the light bouncing through and sparkling off the ice-covered trees caught my eye.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (I/XII) 2016 г.:  рака Вяча пад Паперняй.

 

 

By Faith / “Вераю“

“By Faith” is a poem by National Poet of Belarus Ryhor Baradulin (1935-2014) about the the Belarusian nation’s resilience through faith.  The final stanza declares that, just as light in the sky will drive away grim, grey clouds, so through faith in God — by  prayer for forgiveness of sins — will the Belarusian nation be reborn.

 

Вераю

Род людскі не злічыць вякоў,
Свой узрост
Ён згадкамі мерае.
Ад навалы з усіх бакоў
Беларусь засланялася вераю.

Кожнаму па сваім каўшу.
Як бабылка,
Туга вячэрае.
Д’яблу не прадала душу,
Беларусь утрымалася вераю.

У нябёсаў святла стае,
Каб адпрэчыць хмурыну шэрую,
Адмаліўшы грахі свае,
Беларусь адродзіцца Вераю.

 

Рыгор Барадулін

 

Tsjerablichy 2013.  Цераблічы 2013 г.

Photos of the Day for March 25, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

 

Churches of Belarus (part CCIII):  Orthodox cemetery chapel of the Apostles Peter and Paul (1859, 1945).

Цэрквы Беларусі (частка CCIII):  праваслаўная капліца Сьв. апосталаў Пятра й Паўла (1859, 1945 гг.) на могілках.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCIV):  Roman Catholic cemetery chapel (1873).

Касьцёлы Беларусі (частка CCIV):  рыма-каталіцкая капліца на могілках (1873 г.).

 

“Spring Will Come” / “Прыйдзе вясна”

“Spring Will Come” is a poem from 1908 by the outstanding Belarusian symbolist poet Maksim Bahdanovich.  March 25 is the feast of the Annunciation in western churches and the date in 1918 when the Belarusian National Republic (BNR) was founded, only to be crushed by the Bolshevik occupation of January 1919.  Patriotic Belarusians celebrate March 25 as Freedom Day (Dzjen’ Voli – Дзень Волі) in memory of the BNR and for liberty.

 

Прыйдзе вясна

Холадна. Вецер па полі гуляе,
Вые, як звер,
Снег узрывае, нуду наганяе, –
Кепска цяпер!
Але мне сэрца пяе: не нудзіся!
Прыйдзе вясна!
Гукне: «Прачніся, зямля! прабудзіся
З цяжкага сна!»
Сонца прагляне, зазелянее
Траўка ў лугу,
Гукне вясна і, як ветрам, развее
Гора-нуду!

Максім Багдановіч 1908 г.

 

On the road to celebrate the feast of the Annunciation (March 25), Dvarets near Il’lja 2008.

Па дарозе на ўрачыстасьць Зьвеставаньня Пана, Дварэц пад Ільлём 25 сакавіка 2008 г.

Photos of the Day for March 24, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

Church sculptures.

Скульптуры.

 

 

 

Baptism of Jesus.

Хрышчэньне Езуса.

 

 

 

Angel in the churchyard.

Анёл на двары.

 

 

 

Crosses of Belarus (part LXVII).

Крыжы Беларусі (частка LXVII).

Photos of the Day for March 23, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

Wooden main altar from the 17th century, Roman Catholic church of St. John the Baptist.

Драўляны галоўны алтар 17-га ст., касьцёл Сьв. Яна Крысьціцеля.

 

 

 

St. John the Baptist.

Сьв. Яна Крысьціцеля.

 

 

 

St. Casimir.

Сьв. Казімір.

 

 

 

Details of the wood-carving.

Дэталі разьбы па дрэве.

 

 

 

Tabernacle with painting of the Last Supper.

Скінія з абразам Таемнай вячэры.

Photos of the Day for March 22, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

Churches of Belarus (part CCII):  Roman Catholic church of St. John the Baptist (1773, 1889) and bell-tower.  One of the largest wooden churches in Belarus.

Касьцёлы Беларусі (частка CCII):  касьцёл Сьвятога Яна Крысьціцеля (1773, 1889 гг.) і званіца. Адзін з найбольшых драўляных касьцёлаў у Беларусі.

 

Photos of the Day for March 21, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

Churches of Belarus (part CC):  Orthodox church of St John the Forerunner (Baptist) (1889).

Цэрквы Беларусі (частка CC):  царква Сьвятога Іаана Прадтэчы (1889 г.).

 

 

 

Buildings from the end of the 19th century/beginning of the 20th century on the town square.

Местачковая забудова канца 19-га/пачатку 20-га стст. на цэнтральнай плошчы.

 

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCI):  Roman Catholic church of  St Anne (1782, 1895).

Касьцёлы Беларусі (частка CCI):  касьцёл Сьвятой Ганны (1782, 1895 гг.).

 

 

 

 

Crosses of Belarus (part LXVI):  traditional wrought-iron cross on the church bell-tower.

Крыжы Беларусі (частка LXVI):  каваны крыж на званіцы.

Photos of the Day for March 20, 2017

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

Khutar (individual farmstead) near Lunna.

Хутар пад Луннам.

 

 

Woods near Lunna.

Лес пад Луннам.