Photos of the Day for July 23, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Oak grove, Fjadory.  It is always a pleasure to stop at this open oak grove between Stolin and Pinsk.  See also the photos of the day for January 25, 2016 and January 3, 2015.

Дуброўка, Фядоры.  Заўсёды падабаецца наведваць гэтую дуброўку ля дарогі Столін-Пінск.  Гл. таксама фотаздымкі дня 25-га студзеня 2016 г. і 3-га студзеня 2015 г.

Photos of the Day for July 22, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph a cemetery which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLXXV):  Orthodox church of the Holy Trinity (1875), Mjestkavichy.  Another outstanding example of late-19th century Polesian wooden churches in a pre-Art Nouveau style.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXV):  царква Сьвятой Тройцы (1875), Месткавічы.  Іншы ўзор палескіх драўляных цэркваў позняга 19-га ст. у стылю протамадэрн.

Photos of the Day for July 21, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Despite the destruction of much of its urban fabric since the end of World War II, Pinsk retains an extraordinarily rich architectural patrimony.  Here is a mere foretaste of what one would discover with adequate time to wander throughout the city.

Нягледзячы на знішчэньне узораў дойлідства са сярэдзіні 20-га ст., Пінск ахоўвае багатую архітэктурную спадчыну.  Вось першапачатковая закуска таго, што чакае вандроўніка ў сталіцы Палесься.

 

Former match factory (end-19th century) in a variant style of Art Nouveau.

Былая запалкавая фабрыка (з канца 19-га ст.) у стылю мадэрн.

 

Remnant of the Jesuit collegium (1635-1648).  The Soviet authorities blew up the attached church of St. Stanislas, a jewel of Vilnius-style baroque, in 1956.

Рэшткі калегіума езуітаў (1635-1648).  Савецкія ўлады падарвалі прымацаваны касьцёл сьвятога Станіслава, непараўнальны ўзор віленскага барока, у 1956-ым годзе.

Photos of the Day for July 20, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph a cemetery which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLXXIV):  Orthodox church of Paraskjeva Pjatnitsa (1788, 1863), Sadovy.  Obscured by ranks of Soviet-era prefab housing blocks, the building is another example from the rich patrimony of harmonious wooden churches of Polesia.  The 1863 date of restructuring hints that the church was founded as Greek-Catholic.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXIV):  царква Параскевы Пятніцы (1788, 1863), Садовы.  Узор спадчыны традыцыйных драўляных церкваў на Піншчыне.  Дата перабудовы намякае на тое, што царква была першапачаткова грэка-каталіцкай.

 

Apple tree in bloom, Sadovy.

Яблыня ў колеры, Садовы.

Photos of the Day for July 19, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Kaladzjevichy at apple blossom time.

Каладзевічы пры яблынях у колеры.

 

Churches of Belarus (part CLXXIII):  Orthodox church of the Intercession of the Blessed Mother of God (1878), Bjarozavichy (Parshavichy).  This is a fine example of the late-19th century Polesian wooden churches in pre-Art Nouveau style.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXIII):  царква Покрыва Прасьвятой Багародзіцы (1878), Бярозавічы.  Выдатны прыклад палескіх драўляных цэркваў у стылю протамадэрн.  Гл. таксама фотаздымкі дня 27-а красавіка 2016 г. (Парахонск).

 

Photos of the Day for July 18, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLXXII):  Orthodox church of the Raising of the True Cross (1758 and 1864).  The date of restructuring implies that the church was originally Greek-Catholic.  The cutting-down of the churchyard trees, apparently including some oaks from what was once a stately oak grove, left this graceful church in a denuded space.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXII):  царква Ўзвышэньня Сьвятога Крыжа (1758, 1864).  Дата перабудова падразумявае, што царква заснавалася грэка-каталіцкай.  Шкада, што хтосьці высек амаль усе дрэвы, у тым ліку верагодна дубы, на могілках.

 

One of the few remaining oaks.

Засталося мала дубоў пасьля высечкі дрэў каля царквы.

 

The view from the Akhova-Bjarozavichy road gives a hint of what is missing from the oak grove.

Паводле віду з дарогі Ахова-Бярозавічы, можна здагадацца, як выглядала дуброўка перад высечкай дрэў.

Photos of the Day for July 17, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Remains of 19th-century tomb.

Рэшткі пахавальні з 19-га ст.

 

Churches of Belarus (part CLXXI):  new Roman Catholic cemetery chapel.

Касьцёлы Беларусі (частка CLXXI):  новая рыма-каталіцкая капліца.

 

Crosses of Belarus (part LIX):  cast-iron cross at the grave of a member of the Orda family.

Крыжы Беларусі (частка LIX):  каваны крыж над намагільлем члена роду Ордаў.

 

Tatarjevich family.  The surname suggests that this family’s forbears came to the Grand Duchy of Lithuania as Tatars, most likely as soldiers in the hire of the Grand Duchy, and converted to Catholicism.

Татарэвічы.

 

Graves of Polish soldiers killed in the 1919-1920 war against the Bolsheviks.

Помнікі польскім жаўнерам загінулым у вайне супраць бальшавікоў (1919-1920).

Photos of the Day for July 16, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

No matter how many times one travels the road from Hantsavichy to Pinsk, it’s impossible not to stop in Dabraslauka to admire the Orthodox church of the Holy Trinity (1758), the narrowest church in Belarus.

Ня гледзячы на тое, колькі разоў ездзіце дарогай Ганцавічы-Пінск, не спіняцца ў царквы Сьвятой Тройцы (1758) у Дабраслаўцы немагчыма.

 

Churches of Belarus (part CLXX):  Orthodox church of the Holy Trinity, Dabraslauka.

Цэрквы Беларусі (частка CLXX):  царква Сьвятой Тройцы, Дабраслаўка.

 

Dabraslauka in spring.

Дабраслаўка ўвесну.

 

The now-peaceful village of Mokraja Dubrava.  For three years the World War I front between German Imperial and Russian Imperial forces ran through Mokraja Dubrava, and the area saw prolonged bitter fighting.  A return trip is necessary to photograph the recently-dedicated monuments to the fallen.

Цяпер спакойная вёска Мокрая Дубрава.  У Першай сусьветнай вайне, фронт паміж нямецка-імперскай й расейска-імперскай арміямі прарэзаў вёску на працягу трох гадоў.  Планую наступны раз паздымаць нядаўна пастаўленыя помнікі загінулым салдатам.

Photos of the Day for July 15, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph a cemetery which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

These roundabout itineraries were opportunities to rephotograph the pryklady (an ancient and now rare tradition of placing logs on graves) and wooden grave markers in the cemetery in Khatynichy, splendidly documented in Mikhas’ and Dzjanis Ramaniuk’s book “Беларускія народныя крыжы“ (“Belarusian Folk Crosses”).

Гэтыя непрамыя маршруты на Цераблічы дазволілі зноў здымаць налмагільныя прыклады й драўляныя надмагільлі ў Хатынічах, якія Міхась Раманюк і яго сын Дзяніс выдатна даследвалі ў сваёй кнізе “Беларускія народныя крыжы“ (2001).

 

Detail of a pryklad used as a flower bed and place to lodge food offerings for one’s forebears.

Прыклад перамяняны ў кветнік і месца ахвяраў для продкаў.

 

 

Wooden grave markers.

Драўляныя надмагільлі.

 

Apron on the tombstone of a woman.

Фартушок на надмагільлі жанчыны.

 

Traditional and contemporary headstones.

Традыцыйныя й сучаснае надмагільлі

 

Traditional Polesian haystacks.

Традыцыйныя палескія стогі.

 

An example of the typical Khatynichy style of window frame decoration.

Прыклад тыповай ліштвы ў Хатынічах.

Photos of the Day for July 14, 2016

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph the cemetery in Khatynichy which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Raz’dzjalavichy cemetery drew us to make a visit since it had featured in the section on wooden grave markers of the landmark 2001 book  “Беларускія народныя крыжы“ (“Belarusian Folk Crosses”) by Mikhas’ Ramaniuk and his son Dzjanis.  Many of the wooden grave markers documented in the book have been lost or destroyed in the generation or more since the Ramaniuks made their study.  However, the cemetery still gives one insights into Polesian burial traditions that are thousands of years old.

Міхась і Дзяніс Раманюкі выдатна даследвалі старажытныя й ўжо рэдкія драўляныя надмагільлі ды пахавальныя абрады ў Разьдзялавічах у сваёй кнізе “Беларускія народныя крыжы“ (2001).  Хаця могілкі ў Разьдзялавічах значна зьмяніліся на працягу апошных дзесяцігоддзяў, можна было знайсьці ўзоры адметных спрадвечных (дахрысьціянскіх) ды ўжо вельмі рэдкіх звычаяў пахаваньня.

 

Wooden marker without cross arms:  possibly a traditional Polesian marker for the grave of a suicide.

Драўлянае надмагільле без папярэчнага элементу:  традыцыйны палескы помнік самазабойцу.

 

Ribbons tied around crosses and trees.

Крыжы й дрэвы зьвязаныя стужкамі.

 

Traditional markings:  a runner for a man’s grave and an apron for a woman’s grave.

Ручнік для надмагільля мужчыны й фартушок для надмагільля жанчыны.

 

Food laid out in preparation for Easter and Radaunitsa.

Падрыхтоўка да Вялікадня й Радаўніцы.

 

Crosses of Belarus (part LVIII):  forest of crosses.

Крыжы Беларусі (частка LVIII):  лес крыжоў.

 

Mrs. Hanna (born 1928), who recounted the history and traditions of the Raz’dzjalavichy cemetery.

Спадарыня Ганна (1928), якая жвава разтлумачыла гісторыю й традыцыі могілак у Разьдзялавічах.