Photo of the Day for July 28, 2017

Polesian summer evening.  Vjeljamichy 2012.

Летні вечар на Палесьсі.  Велямічы 2012 г.

 

Photo of the Day for July 27, 2017

Summer morning in Polesia.  Tsjerablichy 2012.

Летняя раніца на Палесьсі.  Цераблічы 2012 г.

 

Photos of the Day for July 26, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (VI/VI):  full roll of woven linen.  Tsjerablichy 2017.

За кроснамі бабулі Вульляны (VI/VI):  сувой тканага лёну.  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

 

Photos of the Day for July 25, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (V/VI):  Vjerka weaving.  Tsjerablichy 2017.

За кроснамі бабулі Вульляны (V/VI):  Верка тчэ.  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for July 24, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (IV/VI):  Vjerka weaving.  Tsjerablichy 2017.

За кроснамі бабулі Вульляны (IV/VI):  Верка тчэ.  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for July 23, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (III/VI), Tsjerablichy 2017.

За кроснамі бабулі Вульляны (III/VI), Цераблічы 2017 г.

 

 

Katsja, one of Granny Vul’ljana’s daughters, prepares to wind bobbins with linen thread for the weft.

Каця, адна з дачок бабулі Вульляны, падрыхтуе суканьне лёнавых нітак.

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsja winds bobbins while her niece Vjerka weaves.

Пакуль Каця сукае ніткі, яе пляменніца Верка тчэ.

 

Photo of the Day for July 22, 2017

Summer lily, Tsjerablichy 2012.

Ліпеньскія ліліі, Цераблічы 2012 г.

 

 

Photos of the Day for July 21, 2017

Thatched-roof barn, Tsjerablichy 2017.

It is ever rarer to see traditional Polesian thatched roofs in good shape.

Чаротавы дах у добрым стане, Цераблічы 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for July 20, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (II/VI), Tsjerablichy 2017.  Parts III-VI in the series will appear July 23-26.

За кроснамі бабулі Вульляны (II/VI), Цераблічы 2017 г.  Серыя пра кросны працягваецца 23-26 ліпеня.

 

Granny Vul’ljana’s linen chest covered by a sample of her weaving and embroidery. 

Бабуля Вульлянін сундук, пакрыты ўзорамі яе ткацтва й вышыўкі.

 

 

The loom as re-set up in early 2017.

Кросны зноў у дзеяньні ў 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for July 19, 2017

At Granny Vul’ljana’s loom (I/VI), Tsjerablichy 2011.

In 2011 Granny Vul’ljana (1934-2015), perhaps sensing it would be her final opportunity to weave, and encouraged by her grand-daughter Vjerka, re-assembled the loom which her husband Ivan (1926-2013) had made from scratch and which she had used with mastery earlier in her life.  See photos of the day for March 22, May 12 and 24, August 25-27 and 30, and September 1, 2011.  Today’s previously-unpublished photographs show the setting-up and warping of the loom in 2011, using a warp made years earlier by Vjerka’s mother-in-law (☦️ 2013). 

Early in 2017 Vjerka, her mother Vjera and Vjera’s sister Katsja (Granny Vul’ljana’s daughters), re-assembled the loom and wound bobbins of linen thread to weave a final roll of linen with the remaining length of warp made by Vjerka’s mother-in-law.

The series of photographs from 2017 will continue on July 20 and 23-26.

 

За кроснамі бабулі Вульляны (I/VI), Цераблічы 2011 г.

У 2011 годзе бабуля Вульляна (1934-2015) апошны раз паставіла свае кросны, якія яе муж, дзед Іван (1926-2013), зрабіў уласнымі рукамі.  Дапамагалі ёй унучкі Верка й Верчына стрыечная сястра Тацьцяна (гл. фотаздымкі дня 22 сакавіка, 12 і 24 траўня, 25-27 ды 30 жніўня й 1 верасьня 2011 г).  Сёньняшнія фотаздымкі паказваюць тагачаснае уладкаваньне кроснаў з асновай, аснаванай Верчынай сьвякровай (☦️ 2013).

Сёлета Верка са сваёй маці Верай і Верынай сястрой Кацяй (Вульлянінымі дачкамі) зноў паставілі кросны ды сукалі ніткі, каб выкарыстаць апошнюю даўжыню асновы.

Серыя фатаграфіі 2017 года працягваецца 20 і 23-26 ліпеня.

 

Granny Vul’ljana and her grand-daughter Vjerka…

Бабуля Вульляна з унучкай Веркай…

 

 

 

 

…and with another grand-daughter Tats’tsjana.

…і з іншай унучкай Тацьцянай.

 

 

 

 

Final stage of assembly and warping the loom.

Апошні этап уладкаваньня кроснаў.

 

 

 

 

 

 

Granny Vul’ljana at the loom.  One of the rods which Vjerka’s mother-in-law used to measure out the strands of the warp is attached vertically to the wall underneath the icon and runner (embroidered by Granny Vul’ljana).

Бабуля Вульляна за кроснамі.