Photos of the Day for February 18, 2010: Homage to the Central Prypjats’ I

February 17, 2010 9:00 pm

Homage to the Central Prypjats’ I/Паклон Сярэдняй Прыпяці (Частка І)

The industrious, children-filled villages of the central Prypjats’ region in southern Belarus belie the commonplace that villages throughout Europe are dying.  These villages radiate vitality, prosperity, generosity and hope while ensuring, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці абвяргаюць звыклае меркаваньне пра тое, што ўсе вёскі Еўропы гінуць. Гэтыя вёскі сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

Salute to the people of Azdamichy I/Паклон Аздамцам і Аздамічанкам (частка І)

Jura, Tanja and Ina Trukhanauts, 2007/Юра, Таня і Іна Труханаўцы 2007 год

2007/2007 год

2007/2007 год

2007/2007 год
Photo of the Day for February 17, 2010

February 16, 2010 9:00 pm

Narach 2008 (For Ash Wednesday)/Нарач 2008 год (з нагоды Папальцовай серады)

Photo of the Day for February 16, 2010

February 15, 2010 9:00 pm

For Janka/Для Янкі

Maljeshau 2008/Малешаў 2008 год

Photo of the Day for February 15, 2010

February 14, 2010 9:00 pm

Novalukoml’ 2007/Новалукомль 2007 год

Photo of the Day for February 14, 2010: Valentine’s Day

February 13, 2010 9:00 pm

Happy Valentine’s Day!  Vjalikaje Balota 2007/Са сьвятам сьв. Валянціна!  Вялікае Балота 2007 год.

Photo of the Day for February 13, 2010

February 12, 2010 9:00 pm

The oak and storks are sacred for Belarusans.

Oak Grove with Stork’s Nest, Panjamon’, Spring 2009/Дуброўка, Панямонь 2009 год

Photo of the Day for February 12, 2010

February 11, 2010 9:00 pm

Martsuli 2009/Марцулі 2009 год

Photo of the Day for February 11, 2010

February 10, 2010 9:00 pm

Sukhi Bor 2007/Сухі Бор 2007 год

Photos of the Day for February 10, 2010: the Extraordinary in the “Ordinary” IV: Hands

February 9, 2010 9:00 pm

The Extraordinary in the “Ordinary” IV/Надзвычайнае ў “звычайным“ (частка ІV)

Hands I/Рукі (частка І)

Hard-working but ever graceful.  Alert even in repose, when they rest — as always — in their proper place.  I think Belarusan hands reveal most eloquently Belarusans’ distinctive and instinctive traditions and attachment to place.

Працавітыя, але абавязкова зграбныя, дбайныя нават у спакоі, і, як заўсёды, складзеныя належным чынам. На мой погляд, рукі найбольш красамоўна сведчаць пра адметныя беларускія традыцыі, адметны беларускі код росту і пачуццё месца.

Baklan’ 2009/Баклань 2009 год

Apple-Blessing Festival, Azdamichy 2009/Яблычны Спас, Аздамічы 2009 год

First Cuttings, Karytnitsa 2009/Першыя закоскі, Карытніца 2009 год


Photo of the Day for February 9, 2010

February 8, 2010 9:00 pm

A Thorough House Blessing for Epiphany, Hal’shany 2008/Поўнае Асьвячэньне на Аб’яўленьне Пана, Гальшаны 2008 год