Photo of the Day for July 31, 2010

July 30, 2010 9:00 pm

Windows III/Вокны (частка ІІІ)

Curtained or not, house windows offer a way into the intimacies of a culture’s soul.

Zakharychy 2010/Захарычы 2010 год

Photo of the Day for July 30, 2010: The Extraordinary in the “Ordinary” V

July 29, 2010 9:00 pm

The Extraordinary in the “Ordinary” V: Inheritance / Надзвычайнае ў “звычайным“ (частка V): Дарога расьце ўсё жыцьцё

It is exceptionally moving to see how carefully and steadily Belarusan parents and especially grandparents pass on traditions to their children and grandchildren — in the household, in the field, in church.

Асабліва кранае тое, з якой стараннасьцю, з якім цярпеньнем беларускія бацькі і асабліва дзядулі і бабулі перадаюць малодшым свае традыцыі – дома, у полі, у касьцёле, у царкве.

Preparing for the Visitation of the Image of Jesus the Merciful, Kamjen’ 2009/Візітацыя абразу Езуса Міласэрнага, Камень 2009 год

Photo of the Day for July 29, 2010

July 28, 2010 9:00 pm

Until the Soviet authorities “ameliorated” so much of the Pripet Marshes out of existence and radically distorted the region’s ecology and environment, Polesians traveled much more by boat.  One now rarely has the privilege to see a Polesian poling quietly through the marshes on a locally-made boat (chovjen’ or dub, the latter word — meaning oak — reflecting that these boats used to be made from hollowed-out oak trunks).

Vjeras’nitsa 2010/Верасьніца 2010 год

Photos of the Day for July 28, 2010

July 27, 2010 9:00 pm

Feast of Peter and Paul II, Iuje 2010/Сьв. Пятра й Паўла II, Іўе 2010

Although the feast of  Peter and Paul, June 29, fell on a workday in 2010, both the mass at 10 a.m. and celebratory mass at 1:00 p.m. at Iuje’s parish church of the Apostles Peter and Paul were standing-room only.  A bow to Father Jan and the whole parish.

Нягледзячы на тое, што 29 чэрвеня, на Сьвятых Пятра і Паўла, быў працоўны дзень, у парафіяльным касьцёле Апосталаў  Пятра і Паўла ў Іўі і падчас ранішняй імшы, і падчас сьвяточнай імшы а трынаццатай гадзіне, запозьненым наведвальнікам сесьці не было дзе. Паклон Айцу Яну і ўсім парафіянам.

Photo of the Day for July 27, 2010

July 26, 2010 9:00 pm

Feast of Peter and Paul, part I, Iuje 2010/Сьв. Пятра й Паўла (частка I), Іўе 2010

I have long admired the strength of faith among the people of Iuje’s parish of the Apostles Peter and Paul.  A bow to Father Jan and the whole parish.

Мяне здаўна ўражвае сіла веры парафіянаў Іўеўскага касьцёла Апосталаў Пятра і Паўла.  Паклон Айцу Яну і ўсім парафіянам.

Photo of the Day for July 26, 2010

July 25, 2010 9:00 pm

The Heart of Polesia/Сэрца Прыпяці

Granny Katsjeryna, born 1921; Tsjerablichy, July 2010/Спадарыня Кацерына (1921); Цераблічы, Ліпень 2010 год

Photos of the Day for July 25, 2010

July 24, 2010 9:00 pm

Evangelical Protestant Baptism IV, Al’shany 2010/Эвангельскае хрышчэньне IV, Альшаны 2010 год

Evangelical Protestantism has had a quiet, reverent, enduring presence in the Central Pripet region for a century.  On July 4 a great multitude from the Al’shany area of Polesia gathered to witness the total-immersion baptism of more than 90 people.

It is striking to see how the dress and manner of younger members of the communities combine tradition and modernity.

Ужо на працягу стагоддзя эвангельскі пратэстантызм лагодна, трывала і пабожна жыве на Сярэдняй Прыпяці.  Чацьвёртага ліпеня мноства людзей з Альшанаў і навакольных сёлаў прысутнічала на цырымоніі, падчас якой прынялі хрост больш як дзевяноста чалавек.

Нейкім неверагодным чынам адзеньне і паводзіны маладзейшых сябраў суполак адлюстроўваюць і традыцыі, і сучаснасьць.

Photo of the Day for July 24, 2010

July 23, 2010 9:00 pm

Evangelical Baptism III, Al’shany 2010/Эвангельскае хрышчэньне II, Альшаны 2010 год

Evangelical Protestantism has had a quiet, reverent, enduring presence in the Central Pripet region for a century.  On July 4 a great multitude from the Al’shany area of Polesia gathered to celebrate the total-immersion baptism of more than 90 people.

This baptism ceremony occurs semi-annually.  It was a moving experience to attend this ceremony and to witness the dignity, modesty and devotion of people committed to God, family, and hard work.

A bow to the evangelical Protestant communities of the Central Pripet.

Ужо на працягу стагоддзя эвангельскі пратэстантызм лагодна, трывала і пабожна жыве на Сярэдняй Прыпяці. Чацьвёртага ліпеня мноства людзей з Альшанаў і навакольных сёлаў прысутнічала на цырымоніі, падчас якой прынялі хрост больш як дзевяноста чалавек.

Магчымасьць стаць сьведкам гэтай велічнай цырымоніі, што цяпер адбываецца два разы на год, – гэта надзвычайны гонар. Незабыўна і глыбока кранала тое, з якой годнасьцю, сьціпласьцю і верай людзі прысьвячаюць сваё жыцьцё Богу, сям’і й працы.

Паклон суполкам пратэстантаў-эвангелістаў Сярэдняй Прыпяці.

Photo of the Day for July 23, 2010

July 22, 2010 9:00 pm

Near Vostrava 2010/ля Востравы 2010 год

Photos of the Day for July 22, 2010

July 21, 2010 9:00 pm

Evangelical Protestant Baptism II, Al’shany 2010/Эвангельскае хрышчэньне II, Альшаны 2010 год

Evangelical Protestantism has had a quiet, reverent, enduring presence in the Central Pripet region for a century.  On July 4 a great multitude from the Al’shany area of Polesia gathered to celebrate the total-immersion baptism of more than 90 people.

This baptism ceremony occurs semi-annually.  It was a moving experience to witness the dignity, modesty and devotion of people committed to God, family, and hard work.

A bow to the evangelical Protestant communities of the Central Pripet.

Ужо на працягу стагоддзя эвангельскі пратэстантызм лагодна, трывала і пабожна жыве на Сярэдняй Прыпяці. Чацьвёртага ліпеня мноства людзей з Альшанаў і навакольных сёлаў прысутнічала на цырымоніі, падчас якой прынялі хрост больш як дзевяноста чалавек.

Магчымасьць стаць сьведкам гэтай велічнай цырымоніі, што цяпер адбываецца два разы на год, – гэта надзвычайны гонар. Незабыўна і глыбока кранала тое, з якой годнасьцю, сьціпласьцю і верай людзі прысьвячаюць сваё жыцьцё Богу, сям’і й працы.

Паклон суполкам пратэстантаў-эвангелістаў Сярэдняй Прыпяці.