Photos of the Day for September 30, 2010: Homage to the Central Prypjats’ VI

September 29, 2010 9:00 pm

Homage to the Central Prypjats’ VI/Паклон Сярэдняй Прыпяці (частка VI)

The industrious, children-filled villages of Belarus’ central Prypjats’ region radiate vitality, prosperity, generosity and hope.  The villagers ensure, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

A salute to the people of Tsjerablichy and their traditions (part III)/Паклон Цераблюкам і Цераблічанкам і іх традыцыям (частка ІII).

There is nothing this good-natured, hard-working couple cannot do in running a home.  Diligently tending their hives, they carefully remove the wax seals of the honeycombs to open the cells.  They then spin the frames in an ancient manual centrifuge to collect the honey (see also photos for October 1).

Не існуе гаспадарскай працы, з якой бы не ўправілася гэтая пара. Сёньня асьцярожна адкрываем важкія, напоўненыя залатым мёдам соты і клічам на дапамогу старую медагонку (гл. таксама фотаздымкі 1 кастрычніка). На вялікі жаль, фота не передае водару і смаку.

Photo of the Day for September 29, 2010

September 28, 2010 9:00 pm

Ramjel’ 2010/Рамель 2010 год

Photo of the Day for September 28, 2010: Homage to the Central Prypjats’ V

September 27, 2010 9:00 pm

Homage to the Central Prypjats’ V/Паклон Сярэдняй Прыпяці (частка V)

The industrious, children-filled villages of the central Prypjats’ region in southern Belarus belie the commonplace that villages throughout Europe are dying.  These villages radiate vitality, prosperity, generosity and hope while ensuring, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці абвяргаюць звыклае меркаваньне пра тое, што ўсе вёскі Еўропы гінуць. Гэтыя вёскі сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

A salute to the people of Tsjerablichy and their traditions (part II)/Паклон Цераблюкам і Цераблічанкам і іх традыцыям (частка ІI).

Tsjerablichans at the Feast of the Transfiguration-Apple Blessing Festival, Azdamichy 2010/Цераблюкі, Яблычны Спас, Аздамічы 2010 год

Photos of the Day for September 27, 2010: Homage to the Central Prypjats’ IV

September 26, 2010 9:00 pm

Homage to the Central Prypjats’ IV/Паклон Сярэдняй Прыпяці (Частка ІV)

The industrious, children-filled villages of the central Prypjats’ region in southern Belarus belie the commonplace that villages throughout Europe are dying.  These villages radiate vitality, prosperity, generosity and hope while ensuring, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці абвяргаюць звыклае меркаваньне пра тое, што ўсе вёскі Еўропы гінуць. Гэтыя вёскі сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

A salute to the people of Tsjerablichy and their traditions (part I)/Паклон Цераблюкам і Цераблічанкам і іх традыцыям (частка І).

I had the privilege to meet Grandfather Pavjel in 2007 as, at the age of 81, he was harvesting potatoes in his garden.  He recalls walking the 50-kilometer round-trip to Turau twice in one day in his youth.  Now 84 and growing more infirm, he retains his lively sense of humor and continues faithfully to attend the major festivals at his parish church in nearby Azdamichy.

З дзедам Паўлам мне пашчасьціла пазнаёміцца ў 2007 годзе, калі яму быў восемдзесят адзін год. Тады дзед Павел выбіраў на агародзе бульбу. Ён узгадваў, як у маладосьці двойчы за суткі хадзіў у Тураў – 25 кілометраў туды і 25 назад. Цяпер дзеду Паўлу восемдзесят чатыры, і ён аслабеў за гэты час, але не губляе свайго знакамітага пачуцьця гумару і па-ранейшаму старанна наведвае сьвяточныя службы ў прыхадской царкве ў Аздамічах.

Tsjerablichy 2010/Цераблічы 2010 год

Feast of the Transfiguration (Apple-Blessing), Azdamichy 2010/Яблычны Спас, Аздамічы 2010 год

Photo of the Day for September 26, 2010

September 25, 2010 9:00 pm

August Evening at the Summer Cottage, Mjensk Region 2010/Персікі жнівеньскім вечарам на лецішчы, Меншчына 2010 год

Photo of the Day for September 25, 2010: The Extraordinary in the “Ordinary” VIII

September 24, 2010 9:00 pm

The Extraordinary in the “Ordinary” VIII/Надзвычайнае ў “звычайным“ (частка VIII)

Belarusans consider neatly stockpiled wood a sign of thrifty, responsible home ownership.

Dzisna 2010/Дзісна 2010 год

Photo of the Day for September 24, 2010

September 23, 2010 9:00 pm

Three Generations/Тры пакаленьні

As part of my photographic work in Belarus I have been presenting a copy of national poet Ryhor Baradulin’s book of aphorisms “Навошта” (Navoshta — “What For?”) to everyone whose portrait appears in the book.  One evening in August I found this grandfather, whose photo appears on p. 124 of the book, sitting on the family bench with his wife, son and daughter-in-law, and their three children after a full day’s work on their homestead.

Photo of the Day for September 23, 2010: Portraits of Mjensk II

September 22, 2010 9:00 pm

Portraits of Mjensk II/Партрэты Менску (частка ІІ)

2010/2010 год

Photo of the Day for September 22, 2010: Enduring Faces II

September 21, 2010 9:00 pm

Enduring Faces II, Kharkovichy 2010/Выветраныя твары ІІ, Харковічы 2010 год

Photo of the Day for September 21, 2010

September 20, 2010 9:00 pm

Vjeljamichy 2010/Велямічы 2010 год

The Orthodox Church celebrates the birth of the Blessed Virgin Mary on September 21.  З нагоды Раства Прасьвятой Багародзіцы.