Photo of the Day for November 30, 2010

November 29, 2010 9:00 pm

Home after a long day’s work, Azdamichy 2010.  Пасьля цяжкай працы, Аздамічы 2010 год.

Photo of the Day for November 29, 2010: Women of Polesia XI

November 28, 2010 9:00 pm

Women of Polesia XI.  Паляшучкі (частка XI).

Tsjerablichy 2010.  Цераблічы 2010 год.

Photo of the Day for November 28, 2010: Advent I

November 27, 2010 9:00 pm

To mark Advent I.  З нагоды першай нядзелі Адвэнту.

Ruins of the Church of the Holy Trinity, Bjelaja Tsarkva 2010.  Царква Сьв. Тройцы, Белая Царква 2010 год.

Photo of the Day for November 27, 2010

November 26, 2010 9:00 pm

Ruins of Bjely Kovjel’ Castle, Smaljany 2010.  Руіны замка Белы Ковель, Смаляны 2010 год.

Photo of the Day for November 26, 2010: The Extraordinary in the “Ordinary”: Hands IV

November 25, 2010 9:00 pm

The Extraordinary in the “Ordinary”:  Hands IV.  Надзвычайнае ў “звычайным“: Рукі (частка ІV).

Hard-working but ever graceful.  Alert even in repose, when they rest — as always — in their proper place.  I think Belarusan hands reveal most eloquently Belarusans’ distinctive and instinctive traditions and attachment to place.

Працавітыя, але абавязкова зграбныя, дбайныя нават у спакоі, і, як заўсёды, складзеныя належным чынам. На мой погляд, рукі найбольш красамоўна сведчаць пра адметныя беларускія традыцыі, адметны беларускі код росту і пачуццё месца.

Tsjerablichy 2010.  Цераблічы 2010 год.

Photo of the Day for November 25, 2010

November 24, 2010 9:00 pm

Apple-Blessing Festival/Transfiguration Day, Azdamichy 2010.  Яблычны Спас, Аздамічы 2010 год

Photo of the Day for November 24, 2010: The Bench V

November 23, 2010 9:00 pm

The Bench V.  Лаўка (частка V).

What can seem more prosaic than the plain wooden bench in front of almost every village house in Belarus?  And yet the bench is the pivot of social life, the gathering place of generations on a summer’s eve, the village agora, the permanent observation post.  The bench is the witness to the changing fortunes of the village and at the same time a testament to Belarusianness beyond time.  Together with the fence behind it, the bench is the clubhouse for the bands of kids visiting granny for the summer.  It is the place where men gather on a holiday to tell fishing tales.  It is the place where, after a long day’s work or in the later years of her life, the homeowner sits to take in the afternoon sun, to let the evening meal simmer, to chat with neighbors, to wait for the cow to come home, to observe the passing traffic, to guide the stranger asking for directions — and, having sized him up in an instant, to give him spirited advice about life.

See also photos for August 30, July 19, July 5 and April 28, 2010

Што можа здавацца больш празаічным за звычайную драўляную лаўку, што ёсьць ледзьве не перад кожным вясковым беларускім домам? Але менавіта вакол лаўкі круціцца мясцовае грамадскае жыцьцё. Лаўка – вясковая агора. Лаўка – сталы пост, сведка зьменлівасьці фартуны і адначасова сьведчаньне пра пазачасную беларускасьць. Разам з плотам лаўка – месца збору цэлых бандаў дзяцей, падкінутых бабулям на лета. Гэта месца, дзе ў сьвяточны дзень мужчыны зьбіраюцца пагутарыць пра рыбалку. Гэта месца, дзе гаспадынька можа пасядзець, пагрэцца ў ласкавых промнях перадвечаровага сонца і паразмаўляць з суседзямі, пакуль згатуецца ў печцы вячэра, пакуль карова прыйдзе дадому. Гэта месца, адкуль выгодна паглядзець на мінакоў, і калі вандроўнік папытаецца дарогі, імгненна ўбачыць яго навылёт і даць добразычлівыя жыцьцёвыя парады.

Гл. таксама фотаздымкі 30.08, 19.07, 05.07 і 28.04 2010 года.

Tsjerablichy 2010.  Цераблічы 2010 год.

Photo of the Day for November 23, 2010: Portraits of Belarus II

November 22, 2010 9:00 pm

Portraits of Belarus II.  Партрэты Беларусі (частка ІІ).

Apple-Blessing Festival, Azdamichy 2010 (see also photos for August 16-20).  Яблычны Спас, Аздамічы 2010 год (гл. таксама фотаздымкі 16-20 жніўня).

Photo of the Day for November 22, 2010: Women of Polesia X

November 21, 2010 9:00 pm

Women of Polesia X.  Паляшучкі (частка X).

Azdamichy 2010.  Аздамічы 2010 год.

Photo of the Day for November 21, 2010: The Cross III

November 20, 2010 9:00 pm

The Cross III.  Крыж (частка ІІІ).

One of the most evocative sights in Belarus is the cross, placed at a village crossroad or along the road in the countryside.  I have been inspired to photograph crosses in great part by the timeless ethnographic-photographic study “Беларускія народныя Крыжы” (“Belarusan Folk Crosses”) of Mikhas’ Ramanjuk (1944-1997), published by his son Dzjanis.  In my experience Dzjanis Ramanjuk continues to be the best ethnographer-photographer, and one of the best landscape photographers, working in Belarus today.

See also photos for April 29 and July 20, 2010.

Бачыць у Беларусі крыжы на вясковых скрыжаваньнях ці за горадам уздоўж дарогі – значыць даведвацца пра Беларусь нешта надзвычай важнае. Я пачаў фатаграфаць беларускія крыжы ў вялікай ступені дзякуючы з’яўленьню несьмяротнага этнаграфічна-фатаграфічнага дасьледаваньня “Беларускія народныя крыжы” Міхася Раманюка (1944-1997), выдадзенага яго сынам Дзянісам. Мяркуючы па тым, что я бачыў, Дзяніс Раманюк – адзін з найлепшых у Беларусі сучасных фатографаў-пейзажыстаў.

Гл. таксама фотаздымкі 20.07 і 29.04 2010 года.

Varonina 2010.  Вароніна 2010 год.