Photo of the Day for December 31, 2010

December 30, 2010 9:00 pm

Azdamichy 2009.  Аздамічы 2009 год.

Photo of the Day for December 30, 2010: Portraits of Belarus V

December 29, 2010 9:00 pm

Portraits of Belarus V.  Партрэты Беларусі (частка V).

Kukharonki 2010.  Кухаронкі 2010 год.

This gentleman kindly paused to let me quickly take his portrait.

Photo of the Day for December 29, 2010

December 28, 2010 9:00 pm

In memory of Belarusian poetess Tats’tsjana Sapach (July 26, 1962-December 27, 2010).   Tats’tsjana Sapach died in a traffic accident two days ago; her husband Sjarhej Dubavjets was injured.  Both had devoted themselves to restoring and reviving the Belarusian heritage in Vilnius.  Condolences to her husband and family.

На ўспамін Тацьцяны Сапач.  Шчырыя спачуваньні Сяргею Дубаўцу і ўсёі сям’і.

…Надыйдзе сьежань, і аднойчы ранкам…

Belarusian Section, Rasos Cemetery, Vilnius.  Могілкі Росы, Вільня.

Photo of the Day for December 28, 2010

December 27, 2010 9:00 pm

Apple-Blessing Festival, Church of the Holy Trinity, Azdamichy 2008.  Яблычны Спас, царква Сьвятой Тройцы, Аздамічы 2008 год.

The parishioners of Holy Trinity in Azdamichy take great care to transmit their faith and traditions to younger generations.  At the same time they, and their fine priest Father Aljaksandr, can’t help smiling when some younger children try to wriggle away, as here during the anointing.

Photo of the Day for December 27, 2010: Women of Polesia XIV

December 26, 2010 9:00 pm

Women of Polesia XIV.  Паляшучкі (частка XIV).

Vjeljamichy 2008.  Велямічы 2008 год.

Photo of the Day for December 26, 2010: Landscapes of Belarus II

December 25, 2010 9:00 pm

Landscapes of Belarus II.  Краявіды Беларусі (частка ІІ).

Vjapraty, winter 2010.  Вяпраты ўзімку 2010 года.

Christmas 2010

December 24, 2010 9:00 pm

Luke 2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

10. І сказаў ім анёл: ня бойцеся; я ўзьвяшчаю вам вялікую радасьць, якая будзе ўсім людзям:

11. бо сёньня нарадзіўся вам у горадзе Давідавым Збаўца, Які ёсьць Хрыстос Гасподзь;

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

A Merry Christmas to all.  Віншую з Нараджэньнем Пана.

Church of the Blessed Virgin Mary, Vishnjeva 2006.  Касьцёл Найсьвяцейшай Панны Марыі, Вішнева 2006 год.

Photo of the Day for Christmas Eve 2010

December 23, 2010 9:00 pm

For Christmas Eve.  З нагоды Вігіліі Божага Нараджэння.

John 1.

6. There was a man sent from God, whose name was John.
7. The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9. That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11. He came unto his own, and his own received him not.
12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

Паводле Яна 1.

6 Быў чалавек, пасланы ад Бога; імя яму Ян;  7 Ён прыйшоў дзеля сьведчаньня, каб сьведчыць пра Сьвятло, каб усе ўверавалі празь Яго;  8 ён ня быў сьвятло, а быў пасланы, каб сьведчыць пра Сьвятло.  9 Было Сьвятло сапраўднае, Якое прасьвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у сьвет.  10 У сьвеце было, і сьвет празь Яго пачаў быць, і сьвет Яго не пазнаў;  11 прыйшоў да сваіх, і свае Яго не прынялі;  12 а тым, якія прынялі Яго, веруючым у імя Ягонае, даў уладу быць дзецьмі Божымі,  13 якія не ад крыві, ні ад хаценьня плоці, ні ад хаценьня мужа, а ад Бога нарадзіліся.  14 І Слова стала плоцьцю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад Айца.

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

Machul’ 2010.  Мачуль 2010 год.

Photo of the Day for December 23, 2010

December 22, 2010 9:00 pm

John 1.

1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2. The same was in the beginning with God. 3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 4. In him was life; and the life was the light of men. 5. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

Паводле Яна 1 1 На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Богам.  2 Яно было на пачатку ў Бога:  3 усё празь Яго пачалося, і безь Яго нішто не пачалося з таго, што пачало быць.  4 У Ім было жыцьцё, і жыцьцё было сьвятлом людзей.  5 І сьвятло ў цемры сьвеціць, і цемра не агарнула яго.

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

Commemoration of Rositsa Martyrs, Rositsa 2008.  З нагоды Росіцкіх пакутнікаў, Росіца 2008 год.

Photo of the Day for December 22, 2010

December 21, 2010 9:00 pm

Light.  Faith.  Hope.  Сьвятло.  Вера.  Надзея.

Vjeljamichy 2008.  Велямічы 2008 год.