Photo of the Day for March 31, 2011: Christening in Church III

March 30, 2011 8:00 pm

Triple Christening, Al’homjel’ (Ohljamjel’) 2011.  The priest of the Orthodox Church of Mary Magdalene arranged to christen three families’ newborns — Jaroslav, Cyril and Sofia — at the same time.  Here at the priest’s command the Godparents turn to face outward, symbolizing their commitment to protect their Godchildren from Satan.  In the Orthodox tradition only the Godparents take part in the ceremony; parents are not allowed.

See also March 29, March 23.

Частка патройнага хрышчэньня, Альгомель (Оглямель) 2011 год.

Гл. таксама 29 й 23 сакавіка.

Photo of the Day for March 30, 2011: Portraits of Belarus XVI

March 29, 2011 8:00 pm

Portraits of Belarus XVI.  Партрэты Беларусі (частка XVI).

At the Orthodox Feast of the Theophany (January 19), Azdamichy 2011.  Вадохрышча, Аздамічы 2011 год.

Photo of the Day for March 29, 2011: Christening in Church II

March 28, 2011 8:00 pm

Triple Christening, Al’homjel’ 2011.  The priest of the Orthodox Church of Mary Magdalene arranged to christen three families’ newborns — Jaroslav, Cyril and Sofia — at the same time.  Orthodox christenings use holy oil and water.  Here the priest is christening baby Sofia with water.  In the Orthodox tradition only the Godparents take part in the ceremony; parents are not allowed.

See also March 23.

Частка патройнага хрышчэньня, Альгомель 2011 год.  Айцец царквы Марыі Магдалены хрысьціць Софію.

Гл. таксама 23 сакавіка.

Photo of the Day for March 28, 2011: Women of Polesia XXVII

March 27, 2011 8:00 pm

Women of Polesia XXVII.  Паляшучкі (частка XXVII).

Orthodox Theophany (Vadokhryshcha), Azdamichy 2011.  Вадохрышча, Аздамічы 2011 год.

Photo of the Day for March 27, 2011: Landscapes of Belarus XIII

March 26, 2011 8:00 pm

Landscapes of Belaus XIII.  Краявіды Беларусі (частка ХІІІ).

Late Winter, Panjamon’ 2011.  Позная зіма, Панямонь 2011 год.

Photo of the Day for March 26, 2011: Landscapes of Belarus XII

March 25, 2011 8:00 pm

Landscapes of Belarus XII.  Краявіды Беларусі (частка ХІІ).

Lichytsy 2011.  Лічыцы 2011 год.

Photo of the Day for March 25, 2011: Annunciation Day / Звеставаньне Пана

March 24, 2011 8:00 pm

In honor of Annunciation Day.  Са сьвятам Звеставаньня Пана!

From Luke 1:

[28] And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.
[29] And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.
[30] And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
[31] And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
[32] He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:
[33] And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.
[34] Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
[35] And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
[36] And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
[37] For with God nothing shall be impossible.
[38] And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.

Паводле Лукі 1:

28 Анёл, увайшоўшы да Яе, сказаў: радуйся, Дабрадатная! Гасподзь з Табою; дабраславёная Ты сярод жанчын.

29 А Яна, угледзеўшы яго, сумелася ад словаў ягоных і разважала, што б гэта было за вітаньне.

30 І сказаў Ёй анёл: ня бойся, Марыя, бо Ты здабыла мілату ў Бога;

31 і вось, зачнеш ва ўлоньні, і народзіш Сына, і дасі Яму імя: Ісус;

32 Ён будзе вялікі і будзе названы Сынам Усявышняга; і дасьць Яму Гасподзь Бог пасад Давіда, бацькі Ягонага;

33 і будзе валадарыць над домам Якава вечна, і Царству Ягонаму ня будзе канца.

34 А Марыя сказала анёлу: як будзе гэта, калі Я мужа ня знаю?

35 Анёл сказаў Ёй у адказ: Дух Сьвяты сыйдзе на Цябе, і сіла Усявышняга ахіне Цябе; таму і народжанае Сьвятое назавецца Сынам Божым;

36 вось, і ілізабэта, сваячка Твая, называная няплоднаю, і яна зачала сына ў старасьці сваёй, і ёй ужо шосты месяц;

37 бо ў Бога не застанецца бясьсілым ніякае слова.

38 Тады Марыя сказала: вось, раба Гасподняя; хай будзе Мне паводле слова твайго. І адыйшоў ад Яе анёл.

Пераклад © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.

Dvarets, March 25, 2008.  Дварэц 25-а сакавіка 2008 года.

Photo of the Day for March 24, 2011

March 23, 2011 8:00 pm

Carrying logs to heat hothouses for cucumbers.  In a string of Polesian villages of eastern Stolin District, March nights are thick with the smoke from wood-burning stoves used to heat hothouses holding new cucumber vines.  In this way the villagers get a jump on the cucumber season.  Cucumbers grown by households and private farms are an important Belarusan agricultural export and a principal source of the prosperity — with attendant population increase and thriving life — in these villages.

Назапашваньне дроваў для ацяпленьня парнікоў.  У сакавіку ўвесь ланцужок палескіх сёлаў на ўсходзе Століншчыны пахне дымам: топяцца печкі – ацяпляюць парнікі з расадай гуркоў. Гэта спосаб распачаць сезон раней. Агуркі ў гэтым рэгіёне – асноўны экспартны тавар і галоўная крыніца прыбытку, што падтрымлівае тут бурлівае жыцьцё.

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011 год.

Photo of the Day for March 23, 2011: Christening in Church I

March 22, 2011 8:00 pm

Triple Christening, Al’homjel’ 2011.  The priest of the Orthodox Church of Mary Magdalene arranged to christen three families’ newborns — Jaroslav, Cyril and Sofia — at the same time.  In the Orthodox tradition only the Godparents take part in the ceremony; parents are not allowed.

Патройнае хрышчэньне, Альгомель 2011 год.  Айцец царквы Марыі Магдалены хрысьціць Яраслава, Кірыла й Софію адначасова.

Photo of the Day for March 22, 2011: The Loom I

March 21, 2011 8:00 pm

The Loom I.  Кросны (частка І).

In previous generations the loom was an essential Polesian household fixture.  But weaving was an arduous task.  Granny Vul’ljana recalls how women and girls would exhaust themselves weaving long into winter nights to produce enough cloth for the coming year.  Now, she notes, only three looms remain in the village of Tsjerablichy in Polesia’s Central Prypjats’ region.  One is hers.

Granny Vul’ljana, like every other Belarusan grandmother I’ve ever met, never stops working.  Like every other Belarusan grandmother I’ve ever met, she is the backbone of her family, her village, her country.  Late in 2010 she fell seriously ill for the first time in her life, and the resulting forced slowdown was a blow to her morale.  To regather her energy, and at her granddaughter Vjera’s request to pass on loom-assembly and weaving skills, Granny Vul’ljana and Vjera re-assembled the loom.  One she was seated, Granny Vul’ljana’s face radiated more and more energy and joy with each thrust of the shuttle, with each shift of the treadles, with each thwack of the beater as she battened the weft.

It was inspiring to watch how quickly and thoroughly Vjera absorbed what Granny Vul’ljana taught and to see another granddaughter, 13-year-old Tanja, carefully help thread the warp.  Deeply upset after an accident left her husband in intensive care, a neighbor, Granny Katsjeryna, stopped by to seek consolation, which Granny Vul’ljana quietly provided as she thrust the shuttle back and forth.

Колісь кросны былі ў кожнай палескай хаце. Сёньня ў Цераблічах засталіся толькі ў трох. Ткацтва – цяжкая праца. Бабуля Вульляна ўзгадвала, як узімку жанчыны і дзяўчыны снавалі начамі і поўнасьцю зьнясільваліся, намагаючыся наткаць дастаткова палатна на ўвесь год.

Як кожная беларуская бабуля, бабуля Вульляна не спыняе працы ніколі. І як кожная беларуская бабуля, яна ёсьць апірышчам для сваёй сям’і, малой і вялікай. Напрыканцы 2010 года бабуля Вульляна ўпершыню ў жыцьці сур’ёзна захварэла, і яе “няздатнасьць” моцна падкасіла яе маральна. Трэба было шукаць дзесьці новыя сілы. Бабуля Вульляна з унучкай Верай паставілі кросны. І як толькі бабуля за іх села, яе твар пачаў выпраменьваць больш і больш імпэту і радасьці з кожным нырцом чоўніка, з кожным перасоўваньнем паножаў, з кожным ударам набіліцы, што прыціскае ўток.

Вера пераймала навуку з хуткасьцю бліскавіцы; маладзейшая ўнучка Таня старанна і асьцярожна дапамагала наладжваць аснову. Бабуля Кацярына, суседка, прыйшла па суцяшэньне – з яе мужам здарыўся няшчасны выпадак, і ён трапіў у рэанімацыю. Бабуля Вульляна ціхенька суцяшала, а чоўнік у яе руках лётаў туды-сюды, нібы зачараваны.

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011 год.