Photos of the Day for June 30, 2011: Feast of Peter and Paul / Пятра й Паўла

June 29, 2011 4:00 pm

The feast of the Apostles Peter and Paul, one of the major feast days in the Christian year, falls on June 29 in the Roman Catholic calendar.  Iuje parish and its priest Fr. Jan Gawecki are especially active and the church of the Apostles Peter and Paul is standing room only at both masses on its feast day.

Feast day, church of the Apostles Peter and Paul, Iuje 2010.  Пятра й Паўла, касьцёл Сьвятых апосталаў Пятра й Паўла, Іўе 2010 год.

Photo of the Day for June 29, 2011: Ode to My Land / Бацькаўшчына

June 28, 2011 4:00 pm

The writer Uladzimir Karatkjevich (1930-1984) is a great and abiding voice of the Belarusian nation.

Бацькаўшчына

Дагарэў за брамай небакрай,
Месяц паміж воблачкаў плыве.
Выйду зноў, як у мінулы май,
Басанож прайдуся па траве.
Дымная, сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды.
А такога рослага аўса
Я не бачыў доўгія гады.
Бач, хмызы спляліся, як павець,
Светлякі мігцяць, гараць святлей.
Перад тым як звонка ў лозах пець,
Прачышчае горла салавей.
Лашчыцца трава да босых ног.
З дальніх паплавоў плыве ракой
Ледзь прыкметны сумны халадок —
Подых юні ўходзячай маёй.
Паімчаць за ёю наўздагон? —
Хоць і схопіш — усё адно падман.
Дзе каханне тых мінулых дзён —
Весніх паркаў бэзавы туман?
Нават шкадаванне — дзе яно?
Зноў вясна, і жаль знікае зноў.
(Так губляюць пах перад вясной
Ссохлыя сцябліны палыноў.)
Ціха цмокае у сне рака.
О, як добра, як прыгожа жыць!
Раска, як русалчына луска,
На вадзе ад месяца гарыць.
А вакол травіцы роснай рай
I бярозак белая сям’я.
Мой чароўны беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!

Уладзімір Караткевіч

Although the landscape and musicality of the poems are very different, Karatkjevich’s poem “Бацькаўшчына“ (Bats’kaushchyna — meaning both fatherland and birthplace, in the sense of an intangible inheritance) evokes sentiments similar to those in Robert Burns’ “My Heart’s in the Highlands”:

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands for ever I love.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Farewell to the mountains high covered with snow;
Farewell to the straths and green valleys below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods;
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Azdamichy 2006.  Аздамічы 2006 год.

Photo of the Day for June 28, 2011: Portraits of Belarus XXVII / Партрэты Беларусі XXVII

June 27, 2011 8:00 pm

Portraits of Belarus XXVII.  Партрэты Беларусі (частка XXVII).

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011 год.

Photo of the Day for June 27, 2011

June 26, 2011 8:00 pm

Home from church, Vjalikaje Maljeshava 2011.  Дадому з храму.  Вялікае Малешава 2011 год.

Photo of the Day for June 26, 2011

June 25, 2011 8:00 pm

Early May, Tsjerablichy 2011.  У раньнім траўні, Цераблічы 2011 год.

Photo of the Day for June 25, 2011: Landscapes of Belarus XVIII / Краявіды Беларусі XVIII

June 24, 2011 8:00 pm

Landscapes of Belarus XVIII.  Краявіды Беларусі (частка XVIII).

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011.

Photo of the Day for June 24, 2011: Women of Polesia XXXVI / Паляшучкі XXXVI

June 23, 2011 8:00 pm

Women of Polesia XXXVI.  Паляшучкі (частка XXXVI).

Granny Prosja, still spirited at 93, rests for a brief moment in the shade after picking nettles.  See also photos for March 21 and January 24, 2011.

Спрытная бабуля Прося (93) спіняецца толькі на хвілінічку.  Гл. таксама здымкі 21.03.11 і 24.01.11.

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011 год.

Photo of the Day for June 23, 2011

June 22, 2011 1:30 pm

Максім Багдановіч

Санет

Сярод пяскоў Егіпецкай зямлі, Над хвалямі сінеючага Ніла
Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла.
У гаршку насення жменю там знайшлі.
Хоць зернеткі засохшыя былі,
Ды ўсё ж такі жыццёвая іх сіла
Паднялася і буйна ўскаласіла
Парой вясенняй збожжа на раллі.

Вось сімвал твой, забыты краю родны,
Узрушаны, нарэшце, дух свабодны.
Я ведаю, дарэмна не засне
І з цемры вырвецца, маўляў, крыніца,
Якая так магутна, гучна мкне,
Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.

Rakutsjoushchyna 2011.  Ракуцёўшчына 2011 год.


Photo of the Day for June 22, 2011: Portraits of Belarus XXVI / Партрэты Беларусі XXVI

June 21, 2011 8:00 pm

Portraits of Belarus XXVI:  Father and Son.  Партрэты Беларусі (частка XXVI):  айцец і сын.

Tsjerablichy 2011.  Цераблічы 2011 год.

Photos of the Day for June 21, 2011: Rest in Peace / Каб зямля была пухам

June 20, 2011 8:00 pm

Grandad Pavlik, 1925-June 14, 2011.   Дзед Павлік, 1925 – 14.06.2011.

The news spread quickly through Tsjerablichy as people returned from celebrating the local church’s name-day feast of Trinity.  Grandad Pavlik had been getting steadily more frail in the four years since we met him as he dug potatoes in his garden.  Yet his death still came as a painful shock.  In a community of quiet, hard-working people, Grandad Pavlik stood out as a kind, gentle, always-smiling man.  It was an honor to call on him and to see him at the major church festivals throughout the year.  See also photos for January 12, 2011 and September 27, 2010.

Granddad Pavlik, rest in peace.

Навіна разляцелася па ўсіх Цераблічах, калі людзі вярталіся са сьвятка ў мясцовай царкве – Тройцы. Мы з дзедам Паўлікам пазнаёміліся чатыры гады таму, калі ён выкопваў бульбу на сваім агародзе. З таго часу ён паступова слабеў. Яго сьмерць адазвалася шокам і болем. У супольнасці маўклівых, працавітых людзей, сярод якіх ён жыў, дзед Паўлік заўсёды быў прыкметны, заўважны – добры, ветлы чалавек з заўсёднай усьмешкай. Да яго было прыемна заходзіць. Яго было радасна бачыць на ўсіх галоўных царкоўных святах.  Гл. таксама фотаздымкі 12.01.2011 і 27.09.2010.

Каб зямля была пухам.

Tsjerablichy 2007.  Цераблічы 2007 год.

Apple-Blessing Festival, Azdamichy 2007.  Яблычны спас, Аздамічы 2007 год.

Apple-Blessing Festival, Azdamichy 2009.  Яблычны спас, Аздамічы 2009 год.