Photo of the Day for December 31, 2011

December 30, 2011 7:00 pm

Navasjolki 2010.  Навасёлкі 2010 год.

Photo of the Day for December 30, 2011

December 29, 2011 7:00 pm

Karanjova 2008.  Каранёва 2008 год.

Photo of the Day for December 29, 2011: Belarus in Faces XXIX / Беларусь у тварах ХХIХ

December 28, 2011 7:00 pm

Belarus in Faces (part XXIX).  Беларусь у тварах (частка ХХIХ).

Zmitsjer Vajtsjushkjevich:  singer, musician.  Зміцер Вайцюшкевіч:  спявак, музыка.

Mjensk 2011.  Менск 2011 год.

Photo of the Day for December 28, 2011: Belarus in Faces XXVIII / Беларусь у тварах ХХVIII

December 27, 2011 7:00 pm

Belarus in Faces (part XXVIII).  Беларусь у тварах (частка ХХVIII).

Staubun 2010.  Стаўбун 2010 год.

Photo of the Day for December 27, 2011: Belarus in Faces XXVII / Беларусь у тварах XXVII

December 26, 2011 7:00 pm

Belarus in Faces (part XXVII).  Беларусь у тварах (частка XXVII).

Vital’ Ryzhkou:  poet.  Віталь Рыжкоў:  паэт.

Photo of the Day for December 26, 2011

December 25, 2011 7:00 pm

Azdamichy 2011.  Аздамічы 2011 год.

Christmas / Нараджэньне Пана

December 24, 2011 4:01 pm

Luke 2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

Паводле Лукі 2

10. І сказаў ім анёл: ня бойцеся; я ўзьвяшчаю вам вялікую радасьць, якая будзе ўсім людзям:

11. бо сёньня нарадзіўся вам у горадзе Давідавым Збаўца, Які ёсьць Хрыстос Гасподзь;

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

A Merry Christmas to all.  Віншую з Нараджэньнем Пана.

Church of St. John the Baptist, Ms’tsibava 2011.  Касьцёл Сьвятога Яна Хрысьціцеля, Мсьцібава 2011 год.

Christmas Eve / Вігілія Божага Нараджэньня

December 23, 2011 7:00 pm

For Christmas Eve.  З нагоды Вігіліі Божага Нараджэння.

John 1.

6. There was a man sent from God, whose name was John.
7. The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9. That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11. He came unto his own, and his own received him not.
12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

Паводле Яна 1.

6 Быў чалавек, пасланы ад Бога; імя яму Ян;  7 Ён прыйшоў дзеля сьведчаньня, каб сьведчыць пра Сьвятло, каб усе ўверавалі празь Яго;  8 ён ня быў сьвятло, а быў пасланы, каб сьведчыць пра Сьвятло.  9 Было Сьвятло сапраўднае, Якое прасьвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у сьвет.  10 У сьвеце было, і сьвет празь Яго пачаў быць, і сьвет Яго не пазнаў;  11 прыйшоў да сваіх, і свае Яго не прынялі;  12 а тым, якія прынялі Яго, веруючым у імя Ягонае, даў уладу быць дзецьмі Божымі,  13 якія не ад крыві, ні ад хаценьня плоці, ні ад хаценьня мужа, а ад Бога нарадзіліся.  14 І Слова стала плоцьцю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад Айца.

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

Azdamichy 2011.  Аздамічы 2011 год.

Photo of the Day for December 23, 2011: Belarus in Faces XXVI / Беларусь у тварах XXVI

December 22, 2011 7:00 pm

Belarus in Faces (part XXVI).  Беларусь у тварах (частка XXVI).

Mahiljou 2009.  Магілёў 2009 год.

Photo of the Day for December 22, 2011: Landscapes of Belarus XXVI / Краявіды Беларусі XXVI

December 21, 2011 7:00 pm

Landscapes of Belarus (part XXVI).  Краявіды Беларусі (частка XXVI).

Padvjalikaje 2010.  Падвялікае 2010 год.