Photo of the Day for June 20, 2012: Homage to The Fence VI / Паклон плоту VI

June 19, 2012 7:00 pm

Homage to the Fence (part VI).  Паклон плоту (частка VI).

Fences in Belarus show the homeowners’ pride in neatness and order — prized general values in a village — but also their individuality.      A fence is the rampart of a kids’ impregnable summer fortress.  Fences are also a photographer’s friend as they add visual rhythm and dynamism to the view across the yard.

Платы ў Беларусі – гэта і праява дбання гаспадара і гаспадыні (ці па-прыпяцку “хозяіна і хозяйкі”) пра ахайнасць і спраўнасць – агульныя каштоўнасці вясковага свету – але таксама і праява індывідуальнасці.  Падчас школьных вакацыяў плот – гэта яшчэ і сьцяна непрыступнай фартэцыі. Таксама плот – сябра фатографа: дзякуючы яму, двор робіцца больш рытмічным і рухавым.

Tsjerablichy 2012.  Цераблічы 2012 год.

Photo of the Day for June 19, 2012

June 18, 2012 7:00 pm

Early June Flowers (part I):  Iris.  Чэрвеньскія кветкі (частка І):  касач.

Photo of the Day for June 18, 2012: Belarus in Faces LIII / Беларусь у тварах LIII

June 17, 2012 7:00 pm

Belarus in Faces (part LIII).  Беларусь у тварах (частка LIII).

Parishioners, Luchaj 2012.  Парафіяны, Лучай 2012 год.

Photo of the Day for June 17, 2012

June 16, 2012 7:00 pm

Tour of Vaukavysk, Masty and Zel’va Districts (part VI).  Вандроўка па Ваўкавышчыне, Мастоўшчыне й Зэльвеншчыне (частка VI).

Church of the Blessed Virgin Mary, Replja 2012.  Касьцёл Найсьвяцейшай Панны Марыі, Рэпля 2012 год.

Photo of the Day for June 16, 2012

June 15, 2012 7:00 pm

Collecting morning milk (tour of Vaukavysk, Masty and Zel’va Districts, part V).  Збор малака ўранку (вандроўка па Ваўкавышчыне, Мастоўшчыне й Зэльвеншчыне, частка V).

Kramjanitsa 2012.  Крамяніца 2012 год.

Photo of the Day for June 15, 2012

June 14, 2012 7:00 pm

Kramjanitsa, Zel’va District (Vaukavysk Trip, part IV).  Крамяніца (вандроўка па Ваўкавышчыне, Мастоўшчыне й Зэльвеншчыне, частка IV).

Tomb of founder of the church of St. George (now Corpus Christi), Courtier Mikalaj Vol’ski, and his wife Barbara.  This monument, dating from 1621, is an exceptionally rare example in Belarus of late Renaissance-early Baroque church tombs.

Надмагільле фундатара касьцёла кашталяна Мікалая Вольскага й яго жонкі Барбары, 1621 года.

Photos of the Day for June 14, 2012

June 13, 2012 7:00 pm

Masty District (trip to Vaukavysk and neighboring districts, part III).  Мастоўшчына (вандроўка па Ваўкавышчыне, Мастоўшчыне й Зэльвеншчыне, часта ІІІ).

Ruins of 18th-century family chapel and mausoleum of the Jablanaunski family, Shchechytsy (Jablanava) 2012.  Руіны капліцы Ябланаўскіх, Шчэчыцы (Ябланава) 2012 год.

Photo of the Day for June 13, 2012

June 12, 2012 7:00 pm

Vaukavysk District (part II).  Ваўкавышчына (частка ІІ).

St. Luke, Church of the Holy Trinity, Shylavichy 2012.  This portrait is a splendid example of vernacular religious painting in the Greek Catholic tradition.

Сьвяты Лука, касьцёл Найсьвяцейшай Тройцы, Шылавічы 2012 год.

Photo of the Day for June 12, 2012: Vaukavysk District I / Ваўкавышчына І

June 11, 2012 7:00 pm

In late March I was fortunate to be able to re-visit the Vaukavysk, Masty and Zel’va districts with local historian and photographer Uladzislau Migdaljenok (see his excellent web site: http://vladus.by/ ).  This photo is the first in a series from that trip.

Напрыканцы сакавіка мне пашанцавала зноў вандраваць па Ваўкавышчыне, Мастоўшчыне й Зэльвеншчыне з выдатным краязнаўцам і фатографам Уладзіславам Мігдалёнкам (гл. яго сайт: http://vladus.by/ ).  Гэты здымак першы з серыі, зробленай падчас вандроўкі.

Sister Ljegija, Congregation of the Sisters of the Divine Mercy, Church of the Holy Trinity, Shylavichy 2012.  Сестра Легія з супольнасці Маці Божай Міласэрнай, касьцёл Найсьвяцейшай Тройцы, Шылавічы 2012 год.

Photo of the Day for June 11, 2012: Belarus in Faces LII / Беларусь у тварах LII

June 10, 2012 7:00 pm

Belarus in Faces (part LII).  Беларусь у тварах (частка LII).

Granny Vol’ha, Chamjaryn 2012.  Цётка Вольга, Чамярын 2012 год.