Photo of the Day for September 30, 2014

September 29, 2014 7:00 pm

Northern Light (part II).  Паўночнае асьвятленьне (частка ІI).

Northern Volasa Lake, Braslau Lake District 2014.

Northern Volasa is one of a series of interconnected lakes — very popular with tourists and fishermen — around the northern Belarusian town of Braslau.

Возера Воласа Паўночны, Браслаўшчына 2014 г.

Photo of the Day for September 29, 2014

September 28, 2014 7:00 pm

Northern Light (part II).  Паўночнае асьвятленьне (частка ІI).

Lakeside sauna cabins, Murmishki, Braslau District 2014.  Лазьні, Мурмішкі (Браслаўшчына) 2014 г.

Photos of the Day for September 28, 2014

September 27, 2014 7:00 pm

Churches of Belarus (part LXXIII):  church of John the Baptist, Opsa 2014.  Касьцёлы Беларусі (частка LXXIII):  касьцёл Яна Крысьціцеля, Опса 2014 г.

On the way to baptism, Opsa 2014.  На хрышчэньне, Опса 2014 г.

Photo of the Day for September 27, 2014

September 26, 2014 7:00 pm

Northern Light (part II).  Паўночнае асьвятленьне (частка ІI).

Old granary, Buchany 2014.  Стары амбар, Бучаны (Браслаўшчына) 2014 г.

Given the destruction of traditional wooden farm structures both in World War II and by Soviet authorities during collectivization, it is exceptionally rare to find surviving examples of granaries of this type in Belarus.

Ужо выключна цяжка знайсьці амбар такога тыпу й у гэтым стане ў Беларусі.

Photos of the Day for September 26, 2014

September 25, 2014 7:00 pm

Northern Light (part I).  Паўночнае асьвятленьне (частка І).

Procession after celebratory Mass and sacrament of confirmation, church of St. Andrew the Apostle, Narach (Kabyl’nik) 2014.

Працэсія пасьля ўрачыстай Імшы й сакрамэнту канфірмацыі, касьцёл Сьвятога Андрэя апостала, Нарач (Кабыльнік) 2014 г.

Photos of the Day for September 25, 2014

September 24, 2014 7:00 pm

Northern Light (part I).  Паўночнае асьвятленьне (частка І).

It is a moving experience to celebrate Mass in a parish so full of joy, so firm in its Christian faith as the parish of St. Andrew the Apostle in Narach.  The parish website (http://www.naracz.na.by/index.php — in Belarusian), a model for the kind of website one wishes all parishes in Belarus would create, gives a sense of how deeply-rooted the parish is in its faith and traditions, and why:

“…Narach also has an Orthodox parish, whose church suffered the sad fate of being closed in the post-war period.   After the Second World War the godless regime [the Soviet occupiers] also tried to close the Catholic church.  However, the parishioners, thanks to the firmness of their faith, succeeded in preventing the destruction of their church. The 1950s were the most difficult period.  The communist regime, in its attempt to destroy Christian faith, imprisoned the parish priest, Father Pjatro Vasjuchonka, who was later forced to leave Belarus.  Although the parish remained without a priest, the parishioners themselves prayed and led services in the church while hoping for better days and striving to obtain the authorities’ permission for a new priest.  The authorities then took the keys to the church, but even this act could not force the parishioners of Narach to renounce their faith.  Parishioners began to walk the Stations of the Cross around the church, and so many joined in that their singing could be heard two kilometers away.  The parishioners did not cease at night either, and managed to save their church from being set on fire.  Over time the authorities granted permission for a priest to serve the church…”

A bow to the parish of St. Andrew the Apostle.

Адчуваецца адразу надзвычайная радасьць, моц веры й любоў да касьцёла парафіянаў у Нарачы.  Узорны парафіяльны сайт (http://www.naracz.na.by/index.php) — каб кожная парафія ў Беларусі бы мела такі выдатны сайт — растлумачвае карані гэтай трываласьці:

“…У Нарачы дзейнiчае таксама праваслаўная парафiя.  Лёс храма быў журботны – ён быў зачынены ў пасляваенны перыяд. Пасля другой сусветнай вайны бязбожныя ўлады спрабавалi зачынiць i касцёл, аднак парафіяне, дзякуючы сваёй стойкасцi ў веры, здолелi захаваць дом Божы ад знiшчэння. Самымі складанымі былі 50-я гады. Камуністычныя ўлады, спрабуючы знішчыць веру, пасадзілі ў турму пробашча парафіі кс. Пятра Васючонка, які пазней змушаны быў пакiнуць Беларусь. Хоць парафiя засталася без святара, то людзi самi малiлiся ў святынi і адпраўлялі набажэнствы без святара, спадзяючыся на лепшае i стараючыся атрымаць ад улады дазвол для святара. Таксама тыя ж ўлады забралі ключы ад касцёла, але гэта не прымусіла нарачанцаў адрачыся ад веры. Парафіяне пачалі абыходзіць Крыжовую Дарогу вакол касцёла, прычым збіралася столькі людзей, што іх спеў чуўся аж за два кіламетры. Ноччу вернікі таксама не спалі: сцераглі касцёл ад падпалу. З цягам часу дазвол быў выдадзены….“

Пашана да парафіі Сьвятога Андрэя Апостала ў Нарачы.

Parishioners, celebratory Mass for the 110th anniversary of the church and sacrament of Confirmation, church of St. Andrew the Apostle, Narach (Kabyl’nik) 2014.

Парафіяне, юбілейная ўрачыстасьць з нагоды 110-годдзя кансэкрацыі цяперашняга касьцёла й таемства Канфірмацыі, касьцёл Сьвятога Андрэя Апостала, Нарач (Кабыльнік) 2014.

Photo of the Day for September 24, 2014

September 23, 2014 7:00 pm

Northern Light (part I).  Паўночнае асьвятленьне (частка І).

Presentation of gifts to Archbishop Kandrusjevich, church of St. Andrew the Apostle, Narach (Kabyl’nik) 2014.

Прэзэнтацыя гасьцінцаў Арцыбіскупу Кандрусевічу, касьцёл Сьвятога Андрэя Апостала, Нарач (Кабыльнік) 2014 г.

Photo of the Day for September 23, 2014

September 22, 2014 7:00 pm

Northern Light (part I).  Паўночнае асьвятленьне (частка І).

Archbishop Tadevush Kandrusjevich confers the sacrament of Confirmation during the celebratory Mass for the 110th anniversary of the consecration of the current church of St. Andrew the Apostle, Narach (Kabyl’nik) 2014.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч удзяляе сакрамэнт канфірмацыі (таемства памазаньня) падчас урачыстай Імшы да 110-годдзя кансэкрацыі цяперашняга касьцёла Сьвятога Андрэя Апостала, Нарач (Кабыльнік) 2014 г.

Photos of the Day for September 22, 2014

September 21, 2014 7:00 pm

Northern Light (part I).  Паўночнае асьвятленьне (частка І).

Celebratory Mass in commemoration of the 110th anniversary of the current church of St. Andrew the Apostle and sacrament of Confirmation, church of St. Andrew the Apostle in the northern Belarusian town of Narach (Kabyl’nik) 2014.

Урачыстая сьвятая Імша праведзеная Арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам з нагоды 110-годдзя кансэкрацыі цяперашняга касьцёла Сьвятога Андрэя Апостала й таемства Канфірмацыі, Нарач 2014 г.

Photos of the Day for September 21, 2014

September 20, 2014 7:00 pm

Polesian evening at the end of August.  Палескае вечаровае асьвятленьне на прыканцы жніўня.

One can tell by how clean they are that these cows are privately-owned.  Wanting to be milked, each cow knows her way home, but few can resist exasperating the herders by stopping for a last few bites of delicious grass.  Al’shany 2014.

Каровы дадому…але не без швенданьня за апошныя прываблівыя ўкусы травы.  Альшаны 2014 г.

Rain cloud on the horizon, Ramjel’-Machul’ road.  Дождж на гарызонце, дарога Рамель-Мачуль 2014.