Photo of the Day for May 31, 2016

May 30, 2016 7:00 pm

Portraits of Polesia: Maja, Daniljevichy 2016.  Партрэты Палесься:  Майя, Данілевічы 2016 г.

Photo of the Day for May 30, 2016

May 29, 2016 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Machul’ 2016.  Inna and her two children.  Партрэты Палесься:  спадарыня Інна са сваімі дзецьмі.

Photo of the Day for May 29, 2016

May 28, 2016 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Machul’ 2016.  Ryhor Suprunchyk and Iryna Ljashkjevich with their youngest daughter Tanja and grandson Andrejko.

Партрэты Палесься:  Мачуль 2016 г.  Рыгор Супрунчык і Ірына Ляшкевіч са сваёй малодшай дачкай Таняй і ўнукам Андрэйкам.

Photo of the Day for May 28, 2016

May 27, 2016 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Azdamichy 2016.  Партрэты Палесься:  Аздамічы 2016 г.

 

Photos of the Day for May 27, 2016

May 26, 2016 7:00 pm

Feast of the Ascension, Roman Catholic church of the Ascension, Dzjerkaushchyna 2016.  This year Father Andrej had invited three priests from the Congregation of Missionaries of the Holy Family to conduct an eight-day program of prayers and Masses around the feast of the Ascension.  The Missionaries led the Ascension Day Mass with a moving homily around the question of “Who is Jesus to you?” and with a rite of opening one’s heart to Jesus.  Many thanks to Father Andrej, the parish, and the Missionaries.

Сьвята Ўнебаўшэсьця, касьцёл Унебаўшэсьця Пана, Дзеркаўшчына 2016 г.  Сёлета айцец Андрэй запрасіў трох ксяндзоў з Кангрэгацыі Місіянераў Сьвятой Сям’і праводзіць васьміднённую сесію малітваў і Імшоў каля прастольнага сьвята.  Місіянеры таксама праводзілі ўрачыстую Імшу з нагоды Ўнебаўшэсьця, у тым ліку з цудоўнай прамовай па пытаньні “Кім для цябе зяўляецца Езус?“ і з абрадам раскрыцьця сэрцаў Езусу.  Дзякуй і паклон парафіі, айцу Андрэю й ксяндзам-Місіянерам.

Photos of the Day for May 26, 2016

May 25, 2016 7:00 pm

Photo expedition in Hlybokaje and Sharkaushchyna Districts.  Фотаэкспедыцыя па Глыбоцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.

 

Zadarozhzha (Mnjuta 2) 2016.  Задарожжа (Мнюта 2-е) 2016 г.

 

Graves of Polish soldiers from Polish-Bolshevik war in 1919-20.  Магілы польскіх жаўнераў з польска-бальшавіцкай вайны 1919-20.

 

Churches of Belarus (part CLXI):  Roman Catholic church of Our Lady of Grace (1910).  Касьцёлы Беларусі (частка CLXI):  касьцёл Маці Божай Ласкавай (1910).

 

Seeing parishioners assembling for Holy Mass reminded me it was time to return to the church of the Ascension in Dzjerkaushchyna for the feast day Mass.

Photos of the Day for May 25, 2016

May 24, 2016 7:00 pm

Photo expedition in Hlybokaje and Sharkaushchyna Districts.  Фотаэкспедыцыя па Глыбоцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.

Luzhki 2016.  Лужкі 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLX):  Roman Catholic church of the Archangel Michael (1744-56, 1843).  From every angle of view this church is a splendid example of the “Vilnius Baroque” style in the Belarusian lands.  See also the photos of the day for August 13 and July 29, 2011.

Касьцёлы Беларусі (частка CLX):  касьцёл Арханёла Міхала (1744-56, 1843).  Гл. таксама фотаздымкі дня 13-га жніўня й 29-га ліпеня 2011 г.

Photos of the Day for May 24, 2016

May 23, 2016 7:00 pm

Photo expedition in Hlybokaje and Sharkaushchyna Districts.  Фотаэкспедыцыя па Глыбоцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.

 

Luzhki 2016.  Лужкі 2016 г.

 

River Mnjuta.  Рака Мнюта.

 

Churches of Belarus (part CLIX):  Orthodox church of  the Birth of the Holy Mother of God.  The tree branch cooperated in obscuring the recent substitution of an alien golden onion dome for the original, traditionally-Belarusian dome.

Цэрквы Беларусі (частка CLIX): царква Нараджэньня Прасьвятой Багародзіцы.

 

Polish-era former National House (Dom narodowy).  Былы Dom narodowy.

 

Polish-era court house (?).  Былы суд за польскім часам (?).

Photos of the Day for May 23, 2016

May 22, 2016 7:00 pm

Photo expedition in Hlybokaje and Sharkaushchyna Districts.  Фотаэкспедыцыя па Глыбоцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.

 

Luchajka cemetery 2016.  Могілкі ў в. Лучайка 2016 г.

 

Three kilometers beyond the Luchajka cemetery one comes upon the Orthodox cemetery chapel in Klinovaje.  За тры кілометры ад могілак у Лучайцы знаходзіцца праваслаўная капліца ля могілак вёскі Кліновае.

Photo of the Day for May 22, 2016

May 21, 2016 7:00 pm

Photo expedition in Hlybokaje and Sharkaushchyna Districts.  Фотаэкспедыцыя па Глыбоцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.

 

Lake Bjelaje 2016.  Возера Белае 2016.