Photos of the Day for February 28, 2017

February 27, 2017 7:00 pm

Old-New Year’s Eve (shchadrets – шчадрэц), Tsjerablichy, January 13, 2017.

Returning home from college for Old-New Year’s eve, and using the twirling star he had made in high school, Pasha Naskjevich joined up with two high-school classmates to make the caroling rounds in Tsjerablichy.

Шчадрэц, Цераблічы 2017 г.

Паша Наскевіч нрыехаў дахаты з калледжа, каб шчадраваць па вёсцы з дзвума церабліцкімі аднакласнікамі.

 

 

Pasha’s caroling star.

Пашава зорка на шчадрэц.

 

 

Caroling and fortune-telling for relatives, friends and neighbors.

Спяваньне шчадроўных песьняў і варажба для сваякоў і суседзяў.

 

 

 

 

 

 

Photo of the Day for February 27, 2017

February 26, 2017 7:00 pm

Old-New Year’s Eve (shchadrets – шчадрэц), Tsjerablichy, January 13, 2017.

Шчадрэц, Цераблічы 2017 г.

 

Tsjerablichy’s postwoman and church choir member Maryja (on the right) leads her brother and friends in a carol.

Паштальёнка й сьпявачка ў царкоўным хору Маруся (зправа) з братам і сяброўкамі шчадруюць у хаце Мішы й Веркі Наскевічаў.

Азімы дуб

February 25, 2017 7:01 pm

АЗІМЫ ДУБ

 
Смалілі ў цябе
Вайны перуны,
Спазнаў паклоны,
Запомніў праклёны.
Ды не адстала ні карыны
Ад цела твайго,
Зялёны.

У хмурыне чупрыны
Дазволіў ты
Раскашавацца зорам,
Каб хцівасьцю ўсьмяглі
Злыя раты,
Зайздросьнікі ўспомнілі сорам.

Сыноўняму сэрцу
Балюча люб,
Каранаваны кронай нязьгіннай,
Край мой спаконны —
Азімы дуб
З выпаленай сэрцавінай.

Рыгор Барадулін

 

 

 

Dzjaniski 2016.  Дзяніскі 2016 г.

 

 

Photos of the Day for February 26, 2017

February 25, 2017 7:00 pm

Old-New Year’s Eve (shchadrets – шчадрэц), Al’shany 2017.

Some streets were full of kids reciting songs and rhymes to their neighbors in return for candy.

Шчадрэц, Альшаны 2017 г.

Дзяўчаты й хлопцы дэкламавалі вершы й песьні сваім суседзям у абмен на цукеркі.

 

 

 

A successful hunt.

Пасьпяховае паляваньне.

no images were found

no images were found

 

 

Photos of the Day for February 25, 2017

February 24, 2017 7:00 pm

*Apologies for the missing photographs of the day for February 25 and 26.  The photos are now in place.

*Прашу прабачэньне за адсутныя фотаздымкі дня для 25 і 26-га лютага.  Фота ўжо на месцы.

 

 

Old-New Year’s Eve in Polesia:  Al’shany 2017.

With no luck in finding groups of Old-New Year’s Eve carolers in Davyd-Haradok, I headed east a few kilometers to Al’shany, still classified as a village, although it has 7,000 inhabitants.  Al’shany has a very large population of evangelical Protestants who, as farmers, have turned the area into the cucumber capital of Belarus and whose prosperity is reflected in their California-size houses.

У чаканьні шчадрэца на Палесьсі:  Альшаны 2017 г.

 

As I entered Al’shany a whirl of activity on the canal below the road caught my eye — girls figure-skating and boys briskly clearing off a hockey rink, all managing to stay out of one another’s way.

Пры ўездзе ў Альшаны зьвярнуў увагу на бурную дзейнасьць на замерзлым канале ля дарогі — дзяўчынкі ў зграбным катаньні на каньках пакуль хлоцы энергічна чысьцілі лёд для хакейны каток.

Photos of the Day for February 24, 2017

February 23, 2017 7:00 pm

Polesia on Old-New Year’s Eve:  Davyd-Haradok (VI/VI) 2017.

У чаканьні палескага шчадрэца:  Давыд-Гарадок (VI/VI) 2017 г.

 

 

Crosses of Belarus (part LXIV):  dressed roadside cross.

Крыжы Беларусі (частка LXIV):  апрануты прыдарожны крыж.

Photo of the Day for February 23, 2017

February 22, 2017 7:00 pm

Polesia on Old-New Year’s Eve:  Davyd-Haradok (V/VI) 2017.

У чаканьні палескага шчадрэца:  Давыд-Гарадок (V/VI) 2017 г.

 

 

Ice-skating on Lake Sjezhka (an oxbow of the River Haryn’).

Катаньне на каньках на аз. Сежка (старое рэчышча р. Гарынь).

Photos of the Day for February 22, 2017

February 21, 2017 7:00 pm

Polesia on Old-New Year’s Eve:  Davyd-Haradok (IV/VI) 2017.

У чаканьні палескага шчадрэца:  Давыд-Гарадок (IV/VI) 2017 г.

 

 

Sun symbols on house gables:

Знакі сонца на шчытах:

 

House on Chekhava Lane.

Хата на завулку Чэхава.

 

Houses on Astrouskaha Street.

Хаты на вул. Астроўскага.

Photos of the Day for February 21, 2017

February 20, 2017 7:00 pm

Polesia on Old-New Year’s Eve:  Davyd-Haradok (III/VI) 2017.

У чаканьні палескага шчадрэца:  Давыд-Гарадок (III/VI) 2017 г.

 

 

Churches of Belarus (part CXCVII):  Orthodox church of the Icon of the Mother of God of Kazan (1913).

Цэрквы Беларусі (частка CXCVII):  царква Маці Божай Казанскай (1913 г.).

 

 

Churches of Belarus (part CXCVIII):  Orthodox church of St. George (end 17th century, 1724).

Recent removal of the trees and underbrush around the church opened up this unobstructed view of one of the most outstanding examples of traditional Polesian wooden church architecture.

Цэрквы Беларусі (частка CXCVIII):  выгляд з паўночнага боку на царкву Сьвятога Георгія (канец 17-а ст., 1724 г.) пасьля нядаўняга спілоўваньня дрэў на двары.

Photos of the Day for February 20, 2017

February 19, 2017 7:00 pm

Polesia on Old-New Year’s Eve:  Davyd-Haradok (II/VI) 2017.

У чаканьні палескага шчадрэца:  Давыд-Гарадок (II/VI) 2017 г.

 

 

Ice-fishing on the old course of the River Haryn’.

Падлёдная рыбалка на старым русле р. Гарынь.