Photos of the Day for March 31, 2017

March 30, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (VI/XII) 2016:  Dauhinau.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (VI/XII) 2016 г.:  Даўгінаў.

 

Polish-era house in late Zakopane style.

Дом польскіх часоў у закапаньскім стылі.

 

Pre-World War II house?

Даваенная хата?

 

Marian shrine.

Прыдарожная каплічка.

 

New church?

Новы храм?

 

Churches of Belarus (part CCVI):  Roman Catholic church of St. Stanislaw (1853).

Касьцёлы Беларусі (частка CCVI):  касьцёл Сьвятога Станіслава (1853 г.).

 

Churches of Belarus (part CCVII):  Orthodox church of the Holy Trinity (1870; built as part of the wave of re-Russification after the unsuccessful uprising of 1863-64).

Царквы Беларусі (частка CCVII):  царква Сьвятой Тройцы (1870).

 

View from the east side of the Sjarnistaja River toward the Orthodox church of the Holy Trinity.

Від праз р. Сярністая на царкву Сьвятой Тройцы.

 

Former Jewish ritual baths for washing the dead before burial.

Былая жыдоўская рытуальная лязьня для амываньня мёртвых перад пахаваньнем.

 

Pre-World War II building?

Даваенная забудова?

 

Photos of the Day for March 30, 2017

March 29, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (V/XII) 2016.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (V/XII) 2016 г.

 

 

Rahozina.

Рагозіна.

 

 

View upstream on the river Vilija from the bridge at Kamjena.  The border between western Belarusian lands incorporated into interwar Poland and the Soviet-occupied Belarusian lands ran along the river here from 1921 until the September 17, 1939 Soviet invasion of Poland from the east in concert with the Nazi German invasion from the west.

Выгляд уверх па плыні р. Вілія ля в. Камена.

 

View downstream on the river Vilija.

Выгляд уніз па плыні р. Вілія ля в. Камена.

 

Overgrown bottomlands on the river Vilija by Kamjena.

Зарослая пойма р. Вілія ля Камена.

Photo of the Day for March 29, 2017

March 28, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (IV/XII) 2016.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (IV/XII) 2016 г.

 

River Krajshchanka in Krajsk.

Рака Крайшчанка ў Крайску.

Photos of the Day for March 28, 2017

March 27, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (III/XII) 2016.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (III/XII) 2016 г.

 

 

Kalachy-Myshytsy road.

Дарога Калачы-Мышыцы.

 

 

Kramjanjets.

Крамянец.

 

 

Tree line between Kramjanjets and Hlybachany with the temperature at +3F.

Дрэвы паміж вёскамі Крамянец і Глыбачаны пры -16С.

 

 

Traditional window-frame decorations and a pre-war house in Hlybachany.

Ліштвы й даваенная хата ў Глыбачанах.

 

My thoughts drifted back to a warm evening in Hlybachany in mid-August 2010 (see also photo of the day for August 29, 2010)…

Думаў пра наведваньне ў Глыбачанах у сярэдзіні жніўня 2010 г. (гл. таксама фотаздымак дня 29 жніўня 2010 г.)…

 

 

Oak trees along the road from Hlybachany to Krajsk.

Дубы ўдзоўж дарогі Глыбачаны-Крайск.

 

 

 

 

View of the Orthodox church of St. Nicholas in Krajsk.

Выгляд на царкву Сьвятога Мікалая ў Крайску.

 

Photos of the Day for March 27, 2017

March 26, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (II/XII) 2016:  favorite oak trees in Dzjaniski.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (II/XII) 2016 г.:  любімыя дубы ля Р58 у Дзянісках.

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for March 26, 2017

March 25, 2017 7:00 pm

Last thoughts of winter:  photo expedition to Dauhinau and Kryvichy (I/XII) 2016:  river Vjacha near Papjernja.

The stretch between Rakhman’ki and Papjernja on the main R58 road from Mjensk north to Mjadzel is narrow, crowded and on a slope as it dips toward and then rises from the narrow valley of the river Vjacha.  It is thus easy to miss the beauty of the river’s course as it winds through a copse off the east side of the road.  On this December morning, however, the light bouncing through and sparkling off the ice-covered trees caught my eye.

Апошнія думкі пра зіму:  фотаэкспедыцыя на Даўгінаў й Крывічы (I/XII) 2016 г.:  рака Вяча пад Паперняй.

 

 

By Faith / “Вераю“

March 25, 2017 2:35 pm

“By Faith” is a poem by National Poet of Belarus Ryhor Baradulin (1935-2014) about the the Belarusian nation’s resilience through faith.  The final stanza declares that, just as light in the sky will drive away grim, grey clouds, so through faith in God — by  prayer for forgiveness of sins — will the Belarusian nation be reborn.

 

Вераю

Род людскі не злічыць вякоў,
Свой узрост
Ён згадкамі мерае.
Ад навалы з усіх бакоў
Беларусь засланялася вераю.

Кожнаму па сваім каўшу.
Як бабылка,
Туга вячэрае.
Д’яблу не прадала душу,
Беларусь утрымалася вераю.

У нябёсаў святла стае,
Каб адпрэчыць хмурыну шэрую,
Адмаліўшы грахі свае,
Беларусь адродзіцца Вераю.

 

Рыгор Барадулін

 

Tsjerablichy 2013.  Цераблічы 2013 г.

Photos of the Day for March 25, 2017

March 24, 2017 7:00 pm

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

 

Churches of Belarus (part CCIII):  Orthodox cemetery chapel of the Apostles Peter and Paul (1859, 1945).

Цэрквы Беларусі (частка CCIII):  праваслаўная капліца Сьв. апосталаў Пятра й Паўла (1859, 1945 гг.) на могілках.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCIV):  Roman Catholic cemetery chapel (1873).

Касьцёлы Беларусі (частка CCIV):  рыма-каталіцкая капліца на могілках (1873 г.).

 

“Spring Will Come” / “Прыйдзе вясна”

March 24, 2017 6:05 pm

“Spring Will Come” is a poem from 1908 by the outstanding Belarusian symbolist poet Maksim Bahdanovich.  March 25 is the feast of the Annunciation in western churches and the date in 1918 when the Belarusian National Republic (BNR) was founded, only to be crushed by the Bolshevik occupation of January 1919.  Patriotic Belarusians celebrate March 25 as Freedom Day (Dzjen’ Voli – Дзень Волі) in memory of the BNR and for liberty.

 

Прыйдзе вясна

Холадна. Вецер па полі гуляе,
Вые, як звер,
Снег узрывае, нуду наганяе, –
Кепска цяпер!
Але мне сэрца пяе: не нудзіся!
Прыйдзе вясна!
Гукне: «Прачніся, зямля! прабудзіся
З цяжкага сна!»
Сонца прагляне, зазелянее
Траўка ў лугу,
Гукне вясна і, як ветрам, развее
Гора-нуду!

Максім Багдановіч 1908 г.

 

On the road to celebrate the feast of the Annunciation (March 25), Dvarets near Il’lja 2008.

Па дарозе на ўрачыстасьць Зьвеставаньня Пана, Дварэц пад Ільлём 25 сакавіка 2008 г.

Photos of the Day for March 24, 2017

March 23, 2017 7:00 pm

Photo expedition to Vaukavysk and Masty Districts (Jatvjez’, Kalantai, River Ros’, Lichytsy, Krasnasjel’ski, Ros’, Lunna, Voupa) with Vaukavysk master photographer and local historian Uladzislau Mihdaljonak (Уладзіслаў Мігдалёнак/Владислав Мигдалёнок), January 2017.

Фотаэкспедыцыя па Ваўкавыскым і Мастоўскім раёнах (Ятвезь, Калантаі, рака Рось, Лічыцы, Краснасельскі, Рось, Лунна, Воўпа) з выдатным фатографам і краязнаўцам Уладзіславам Мігдалёнкам, студзень 2017 г.

 

 

Church sculptures.

Скульптуры.

 

 

 

Baptism of Jesus.

Хрышчэньне Езуса.

 

 

 

Angel in the churchyard.

Анёл на двары.

 

 

 

Crosses of Belarus (part LXVII).

Крыжы Беларусі (частка LXVII).