Photos of the Day for August 31, 2017

August 30, 2017 7:00 pm

Patronal feast of the Holy Trinity, Orthodox church of the Holy Trinity (II/ VIII), Azdamichy 2017.

Прастольнае сьвята Сьвятой Тройцы ў царкве Сьвятой Тройцы (II/ VIII), Аздамічы 2017 г.

 

Anointing with holy oil.

Мірапамазаньне.

 

 

 

 

 

 

Icon of the Holy Trinity.

Абраз Сьвятой Тройцы.

 

 

 

 

 

Father Vital’ (son of Azdamichy priest Father Aljaksandr) during the celebration of the liturgy.

Айцец Віталь (сын настаяцеля царквы Сьвятой Тройцы айца Аляксандра) падчас літургіі.

 

 

 

 

Parishioners during the liturgy.

Прыхаджанкі падчас літургіі.

 

 

 

 

Photos of the Day for August 30, 2017

August 29, 2017 7:00 pm

Patronal feast of the Holy Trinity, Orthodox church of the Holy Trinity (I/ VIII), Azdamichy 2017.

Priests from surrounding parishes and from the Pinsk-Luninets archdiocese joined Father Aljaksandr to celebrate Azdamichy’s patronal feast on the third day of Trinity (June 6 in 2017).

Сьвятары, прастольнае сьвята Сьвятой Тройцы ў царкве Сьвятой Тройцы (I/ VIII), Аздамічы 2017 г.

 

 

 

 

Father Vital’, son of Azdamichy’s Father Aljaksandr, traveled 300 kilometers from his own parish in Pachapava (Baranavichy District) to take part.

 

Photos of the Day for August 29, 2017

August 28, 2017 7:00 pm

Cut-down trees along the main highway in Stolin District, Trinity Monday 2017.

Бензапільнае шаленства на Столішчыне ўздоўж дарогі Радчыцк – Давыд-Гарадок, другі дзень Сьвятой Тройцы 2017 г.

 

Radchytsk.

Радчыцк.

 

 

 

 

Between Radchytsk and Hlinka.

Паміж Радчыцкам і Глінкай.

 

 

 

 

Near Hlinka.

Ля Глінкі.

 

 

 

 

Bjerazhnoje.

Беражное.

 

 

 

 

Turn-off to Malyja Arly.

У дарогі на Малыя Арлы.

 

 

 

 

Near Vuhaljets.

Ля Вугальца.

 

 

 

 

Vuhaljets.

Вугалец.

 

 

 

 

Vuhaljets.

Вугалец.

 

 

 

 

Kharomsk.

Харомск.

 

 

 

 

Lisovichy.

Лісовічы.

 

 

 

 

Lisovichy.

Лісовічы.

 

 

 

Photos of the Day for August 28, 2017

August 27, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

The district seat of Stolin in central Polesia (Pripet Marshes) still contains a range of early 20th-century buildings.  This is one example, a commercial building, probably Jewish-built and, until the consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact,  Jewish-owned.  Stolin 2017.  

Местачковая забудова з пачатку 20-га ст., Столін 2017 г.

 

 

 

 

Preparations for the 2017 regional harvest festival (dazhynki – дажынкі), to be held in September in Stolin District’s second city Davyd-Haradok.  It is established practice for the city awarded the festival to undertake an accelerated and long-awaited program of public works.  In at least two cases in Davyd-Haradok, the work involved wholesale refurbishment and adaptation of historic buildings with no regard for accurate restoration and destruction of one historic building.

Падрыхтоўка да вобласных дажынкаў, Давыд-Гарадок 2017 г.

 

 

Former barracks of the Polish Border Guard (KOP) as it looked (in a photo from 2013) before this summer’s preparations…

Былыя кашары польскіх памежнікаў (KOP), 2013 г….

 

 

…and under heavy-handed “renewal” in 2017.

…і пад “аднаўленьнем“ у 2017 г.

 

 

 

 

Historic wooden hotel, which the Soviet regime confiscated in 1939 after attacking Poland in concert with Nazi Germany, in a photo from December 2016.  The authorities tore down the hotel in mid-2017 and built a parking lot in its place.

Страчэная спадчына:  гістарычны драўляны атэль, які савецкая ўлада заканфіскавала пасьля нападэньне на Польшчу разам з Нямеччынай у верасьні 1939 г., і які сучасная ўлада знішчыла ў сярэдзіні 2017 г. дзеля паркоўкі.

 

 

 

 

Redesign of the central square.  The authorities moved the garish statue of Lenin, which used to stand in the center of the square, to a less prominent place (but with a new plinth) in front of a 1908 building constructed in the classic Russian Imperial/Pale style.  The building was originally a four-class primary school and now houses the local history museum and children’s craft center.

Пры аднаўленьні цэнтральнай плошчы перамясьцілі нязграбны помнік Леніну, які стаяў ц цэнтры плошчы й перашкодзіў від на царкву, на новы мраморавы пастамент перад местачковай забудовай 1908 г., дзе зараз месьціцца краязнаўчы музэй.

 

 

 

 

Fortunately, the authorities will leave in place the historic cobblestone street from the interwar Polish Republic.  However, they ordered the painting of house facades but not the sides of the houses visible from the street.

На шчасьце ўлады захоўваюць гістарычную брукаванку часоў міжваеннай Польшчы.

 

Photos of the Day for August 27, 2017

August 26, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

Allee of former Skirmunt estate toward Orthodox church of the Nativity of the Holy Mother of God (1841), Radchytsk 2017.  This is a rare example where the estate allee forms the main street of the current village.  The Skirmunts were a major noble family in the Belarusian lands.

Алея былой сядзібы Аляксандра Скірмунта з выглядам на царкву Нараджэньня Прасьвятой Багародзіцы (1841), Радчыцк 2017 г.  Рэдкі прыклад алея, якая стала галоўнай вуліцай сёньняшнай вёскі.

 

 

 

 

A fine decorated window lintel (lishtva – ліштва) along the main street.

Ліштва на галоўнай вуліцы.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXX):  Orthodox church of the Nativity of the Holy Mother of God.  This church is a fine example of classicism in Belarusian ecclesiastical architecture.  Regrettably within the past couple of years the parish removed the original lantern with its traditional cupula in favor of an alien gleaming onion dome.

Цэрквы Беларусі (частка CCXX):  царква Нараджэньнея Прасьвятой Багародзіцы (1841), выдатны прыклад неакласіцыму.  Шкада, што нядаўна прыход замяніў арыгінальны купал чужым блыскучым купалам-цыбулінай.

 

 

 

 

As disappointing as it was to see that the plague of shiny onion domes has reached Radchytsk, this timeless summer scene of kids on a swing helped dissipate the regret.

Бальзам для расчараваньня ад купала-цыбуліны:  пазачасовая летняя сцэна.

 

 

Photo of the Day for August 26, 2017

August 25, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

Churches of Belarus (part CCXIX):  Orthodox church of St. Nicholas (1737), Rukhcha 2017.

Another spendid example of Polesian wooden church architecture.  It was a relief to see that the parish has conserved the traditional cupolas instead of replacing them with alien golden onion domes.

Цэрквы Беларусі (частка CCXIX):  царква Сьвятога Мікалая (1737), Рухча 2017 г.

Рады бачыць, што прыход не замяняў традыцыйныя бунькі чужымі блыскучымі купалымі-цыбулінамі.

 

Photos of the Day for August 25, 2017

August 24, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

 

Crosses of Belarus (part LXXIII), Plotnitsa 2017.

The house in the background is also worth noting for the fine detailing of its frieze and the stylized swans of the window lintels.

Крыжы Беларусі (частка LXXIII), Плотніца 2017 г.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXVIII):  Orthodox church of the Intercession (1781, 1873), Plotnitsa 2017.

The shifting light changed the impression of the church every few seconds.  It was again a relief to see that the parish has not removed the traditional cupolas in favor of alien, garish gleaming onion domes.

Цэрквы Беларусі (частка CCXVIII):  царква Покрыва Прасьвятой Багародзіцы (1781, 1873), Плотніца 2017 г.

 

 

 

 

 

Plotnitsa has its share of wooden houses with fine design work in the window lintels, friezes and gables.

Плотніца ахоўвае прыгожую спадчыну традыцыйных ліштваў, фрызаў ды шчытаў.

 

 

 

Photos of the Day for August 24, 2017

August 23, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

A little way east from Vujvichy and the River Styr one crosses into Stolin District and hits the cobblestone street of Sitsitsk.  The bench (part XVIII): Sitsitsk 2017.

What can seem more prosaic than the plain wooden bench in front of almost every village house in Belarus?  And yet the bench is the pivot of social life, the gathering place of generations on a summer’s eve, the village agora, the permanent observation post.  The bench is the witness to the changing fortunes of the village and at the same time a testament to Belarusianness beyond time.   It is the place where men gather on a holiday to tell fishing tales.  It is the place where, after a long day’s work or in the later years of life, homeowners sits to take in the afternoon sun, to let the evening meal simmer, to chat with neighbors, to wait for the cow to come home, to observe the passing traffic, to guide the stranger asking for directions — and, having sized him up in an instant, to give him spirited advice about life.

Лаўка (частка XVIII): Сіціцк 2017 г.

Што можа здавацца больш празаічным за звычайную драўляную лаўку, што ёсьць ледзьве не перад кожным вясковым беларускім домам?  Асабліва як стаіць моўчкі пад сьнегам.  Але менавіта вакол лаўкі круціцца мясцовае грамадскае жыцьцё.  Лаўка – вясковая агора.  Лаўка – сталы пост, сведка зьменлівасьці фартуны і адначасова сьведчаньне пра пазачасавую беларускасьць.  Гэта месца, дзе ў сьвяточны дзень мужчыны зьбіраюцца пагутарыць пра рыбалку.  Гэта месца, дзе гаспадынька можа пасядзець, пагрэцца ў ласкавых промнях перадвечаровага сонца і паразмаўляць з суседзямі, пакуль згатуецца ў печцы вячэра, пакуль карова прыйдзе дадому.  Гэта месца, адкуль выгодна паглядзець на мінакоў, і калі вандроўнік папытаецца дарогі, імгненна ўбачыць яго навылёт і даць добразычлівыя жыцьцёвыя парады.

 

 

 

 

Vol’ha recognized me from two years earlier at the feast of St. Nicholas (May 22) at the church of St. Nicholas in the nearby village of Rukhcha and gently and humorously scolded me for not attending this year.  In response I meekly regretted having missed the feast in Rukhcha in favor of attending the feast at the church in Karotsichy.

 

 

 

Vol’ha (fourth from left) at the feast of St. Nicholas in Rukhcha, May 22, 2015.  See also photos of the day for July 18, 2015.

 

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXVII):  new Orthodox chapel of the Intercession, built to replace the historic, tree-shaded wooden chapel which burned down in 2015.  Sitsitsk 2017.

Цэрквы Беларусі (частка CCXVII):  новая капліца Покрыва Прасьвятой Багародзіцы на месцы драўлянай капліцы 19-га ст., якая згарэла ў 2015 г.  Сіціцк 2017 г.

 

 

Nineteenth-century chapel of the Intercession which burned down in 2015.  Sitsitsk 2013.

Старая капліца ў традыцыйным стылі палескага драўлянага царкоўнага дойлідства, якая згарэла ў 2015 г.  Сіціцк 2013 г.

 

Photos of the Day for August 23, 2017

August 22, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

The craftsmanship of this well-tended house and yard attracted my attention.  As I photographed various details, the owner Maryja and her helper came up to the fence to find out what kind of stranger had wandered into their village.  Maryja spoke quietly and eloquently about her house and village in pure Tyrvovichy, a beautiful variation of Belarusian with elements close to Ukrainian.

Прыемная гутарка са спадарыняй Марыяй пра хату й вёску на чыстай тырвовіцкай мове.

 

 

 

 

 

 

Neighbors stopped by to join in the conversation.

Суседзі падбавіліся да гутаркі.

 

Photos of the Day for August 22, 2017

August 21, 2017 7:00 pm

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

Churches of Belarus (part CCXVI):  Orthodox church of the Intercession, Tyrvovichy 2017.

This classic example of Polesian wooden church architecture may date from the 18th century; the narthex was added much later.  It is a relief to see that the parish has not substituted alien golden onion domes for the traditionally-shaped cupolas.

Цэрквы Беларусі (частка CCXVI):  царква Покрыва Прасьвятой Багародзіцы, Тырвовічы 2017 г.

 

 

 

 

Villages like Tyrvovichy that are off the main track — thus untouched by contemporary building materials (e.g., cinder blocks, siding, metal fences) — retain their patrimony of traditional vernacular architectural styles.  Tyrvovichy’s houses offer splendid examples of decorated gables, as in the first two photos; masterly variations on the wooden frieze which is a standard element in wooden houses of Polesia; corner pilasters, as in the third photo; and decorated window frames (lishtvy), here in the fourth and fifth photos repeating the overlapping motifs of a lintel in Polkhava (see photos of the day for August 18, 2017).