Photo of the Day for October 22, 2017

October 21, 2017 7:00 pm

Polesia in autumn:  crabapples in Tsjerablichy 2017.

Палесьсе ўвосень:  Цераблічы 2017 г.

 

Photo of the Day for October 21, 2017

October 20, 2017 7:00 pm

Autumn in Polesia:  Tsjerablichy 2017.

Палесьсе ўвосень:  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

Photo of the Day for October 20, 2017

October 19, 2017 7:00 pm

Autumn in Polesia:  Tsjerablichy 2017.

Палесьсе ўвосень:  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

Photo of the Day for October 19, 2017

October 18, 2017 7:00 pm

Autumn in Polesia:  Tsjerablichy 2017.

Палесьсе ўвосень:  Цераблічы 2017 г.

 

 

 

Photos of the Day for October 18, 2017

October 17, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (X/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna-1, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (X/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына-1, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Churches of Belarus (part CCXXIII):  Orthodox church of the Annunciation (1993), Ratsavichy.

This church was built in the style of the old wooden church which Soviet authorities destroyed in the 1960s.  In recent years, however, the parish has clad the church in siding, covered the second-story windows on the front of the narthex, and changed the shape of the lantern over the nave.

Цэрквы Беларусі (частка CCXXIII):  царква Дабравешчаньня Прасьвятой Багародзіцы (1993 г.), Рацавічы.

Прыход пабудаваў новую царкву ў стылю старой драўлянай царквы, якую савецкая ўлада знішчыла ў 1960-ых гадах.  На жаль нядаўна прыход абшыў царву сайдынгам і замяніў традыцыйную буньку над зрубам.

 

 

 

Roadside shrine near the ruins of the estate at Khutar Vojstam.

Прыдарожная каплічка ля руінаў Хутара Войстам.

 

Photos of the Day for October 17, 2017

October 16, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (IX/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna-1, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (IX/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына-1, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Sjaljets:  old and new roadside shrines in the same traditional style.

Сялец: старая й новая прыдарожныя каплічкі ў традыцыйным рыма-каталіцкім стылю.

 

Roadside shrine from 1906 at the southern edge of the village.

Прыдарожная каплічка 1906 г. на паўднёвым ускрайку вёсі.

 

 

 

 

Post-1990 roadside shrine at the northern edge of the village.

Прыдарожная каплічка пабудаваная пасьля 1990 г. на паўночным ускрайку вёскі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for October 16, 2017

October 15, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (VIII/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna-1, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (VIII/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына-1, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Roadside shrine in Vojstam.

Прыдарожная каплічка ў Войстаме.

 

 

 

 

Vojstam cemetery:

Могілкі у Войстаме:

 

World War I cemeteries (part VIII):  German World War I crosses, re-used by Belarusians.

Могілкі Першай сусьветнай вайны (частка VIII):  нямецкія надмагільлі Першай сусьветнай вайны, паўторна выкарыстоўваныя беларусамі.

 

 

 

Photos of the Day for October 15, 2017

October 14, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (VII/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna-1, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (VII/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына-1, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Paharel’shchyna.

Пагарэльшчына.

 

Roadside shrine…

Прыдарожная каплічка…

 

…at which parishioners Jadzja and her friend pray every afternoon.

…у якой парафіянкі спадарыня Ядзя з сяброўкай молляцца кожны дзень.

 

 

 

Shchani.

Шчані.

 

Roadside shrine from the end of the 19th/beginning of the 20th century.

Прыдарожная каплічка канца 19-га/пачатку 20-га ст.

 

 

 

In the hamlet.

У вёсачцы.

 

 

 

Navasjolki.

Навасёлкі.

 

View toward Navasjolki on the back road from Shchani.

Від на Навасёлкі са сьцежкі ад Шчаняў.

 

 

Roadside shrine.

Прыдарожная каплічка.

 

 

Standing before her house, Granny Maryja talked about the village…

Спадарыня Марыя расказвала пра вёску…

 

…about her first house…

…пра сваю першую хату…

 

…and about her old barn.

…й пра свой стары хлеў.

Photos of the Day for October 14, 2017

October 13, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (VI/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna-1, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (VI/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына-1, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Abramaushchyna-1.

Абрамаўшчына-1.

 

Roadside shrine.

Прыдарожная каплічка.

 

 

 

 

 

Abandoned house.

Пустая хата.

 

 

 

 

Lakachy.

Лакачы.

 

Roadside shrine from end of the 19th/beginning of the 20th century.

Прыдарожная каплічка канца 19-га/пачатку 20-га ст.

 

 

 

 

 

Dybun’ki.

Дыбунькі.

 

Fragment of a German World War I bunker (?).

Фрагмэнт нямецкага ДОТу Першай сусьветнай вайны (?).

Photos of the Day for October 13, 2017

October 12, 2017 7:00 pm

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (V/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (V/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

 

Roadside shrines, Sjemjanki.

Прыдарожныя каплічкі, Семянкі.

 

Shrine from 1907 at southern edge of the village.

Каплічка 1907 г. на паўднёвым ускрайку вёскі.

 

 

 

Shrine from the end of the 19th century/beginning of the 20th century reworked after 1985, northern edge of the village.

Каплічка канца 19-га/пачатку 20-га ст., абкладзеная цэгламі пасьля 1985 г.

 

 

 

Milutsi.

Мілуці.

 

Roadside shrine from the end of the 19th century/beginning of the 20th century.

Прыдарожная каплічка канца 19-га/пачатку 20-га ст.

 

 

 

 

Root cellar made from German World War I bunker (?).

Лёх з нямецкага ДОТу Першай сусьветнай вайны (?).