Photo of the Day for December 31, 2017

December 30, 2017 7:00 pm

Polesia in winter:  Tsjerablichy 2012.

Палесьсе ўзімку: Цераблічы 2012 г.

 

Photo of the Day for December 30, 2017

December 29, 2017 7:00 pm

Polesia in Winter:  Tsjerablichy 2012.

Палесьсе ўзімку: Цераблічы 2012 г.

 

Photo of the Day for December 29, 2017

December 28, 2017 7:00 pm

Polesia in faces:  Vjeljamichy 2016.

Палесьсе ў тварах: Велямічы 2016 г.

 

 

Photo of the Day for December 28, 2017

December 27, 2017 7:00 pm

The Extraordinary in the “Ordinary”:  Hands (part XV).   Tsjerablichy 2011.

Hard-working but ever graceful.  Alert even in repose, when they rest — as always — in their proper place.  I think Belarusan hands reveal most eloquently Belarusans’ distinctive and instinctive traditions and attachment to place.

Надзвычайнае ў “звычайным“: Рукі (частка XV).  Цераблічы 2011 г.

Працавітыя, але абавязкова зграбныя, дбайныя нават у спакоі, і, як заўсёды, складзеныя належным чынам. На мой погляд, рукі найбольш красамоўна сведчаць пра адметныя беларускія традыцыі, адметны беларускі код росту і пачуццё месца.

 

Photo of the Day for December 27, 2017

December 26, 2017 7:00 pm

Winter in Polesia:  view from the Ramjel’-Al’shany road 2014.

Палесьсе ўзімку: выгляд з дарогі Рамель-Альшаны 2014 г.

 

Photo of the Day for December 26, 2017

December 25, 2017 7:00 pm

Tending candles at Vespers, Tsjerablichy 2016.

Вячэрня, Цераблічы 2016 г.

 

Christmas / Нараджэньне Пана

December 24, 2017 4:00 pm

Luke 2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

Паводле Лукі 2

10. І сказаў ім анёл: ня бойцеся; я ўзьвяшчаю вам вялікую радасьць, якая будзе ўсім людзям:

11. бо сёньня нарадзіўся вам у горадзе Давідавым Збаўца, Які ёсьць Хрыстос Гасподзь;

[Пераклад Васілём Сёмухам, © 2000, 2001 Алеся Сёмуха.  Усе правы ахоўваюцца.]

 

A joyous Christmas to all. 

Хрыстос нарадзіўся! 

Христос народився! 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Creche scene, Dudy 2008.

Батлейка, Дуды 2008 г.

Photos of the Day for December 24, 2017

December 23, 2017 7:00 pm

Belarus in Faces (part CCXXIII):  feast of St. Anthony of Padua (June 13), Roman Catholic church of the Holy Trinity, Strubnitsa 2017 (VIII/VIII).

Беларусь у тварах (частка CCXXIII): сьвята Сьвятога Антоніі Падуанскага (13 чэрвеня), касьцёл Сьвятой Тройцы, Струбніца 2017 г. (VIII/VIII).

 

 

 

 

Photos of the Day for December 23, 2017

December 22, 2017 7:00 pm

Belarus in Faces (part CCXXII):  feast of St. Anthony of Padua (June 13), Roman Catholic church of the Holy Trinity, Strubnitsa 2017 (VII/VIII).

Беларусь у тварах (частка CCXXII): сьвята Сьвятога Антоніі Падуанскага (13 чэрвеня), касьцёл Сьвятой Тройцы, Струбніца 2017 г. (VII/VIII).

 

 

 

 

 

Photos of the Day for December 22, 2017

December 21, 2017 7:00 pm

After Mass, feast of St. Anthony of Padua (June 13), Roman Catholic church of the Holy Trinity, Strubnitsa 2017 (VI/VIII).

Пасьля сьвятой Імшы, сьвята Сьвятога Антоніі Падуанскага (13 чэрвеня), касьцёл Сьвятой Тройцы, Струбніца 2017 г. (VI/VIII).