Category: Uncategorized

Photo of the Day for February 10, 2018

February 9, 2018 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Palina and her brothers, Tsjerablichy 2018.

Партрэты Палесься: Паліна з братамі, Цераблічы 2018 г.

 

Photos of the Day for February 9, 2018

February 8, 2018 7:00 pm

Prosja (Eufrasin’nja) Shpakjevich’s hundredth birthday, Tsjerablichy, January 14, 2018.  Congratulations and very best wishes to Granny Prosja and her family and many, many happy returns of the day!

Соты дзень народзінаў бабулі Просі Шпакевіч, 14 студзеня 2018 г.  Віншую Вас, бабуля Прося, і Вашу сям’ю.  Здароўя, шчасьця й яшчэ шмат гадоў!

 

 

Granny Prosja.

Бабуля Прося.

 

 

 

 

Prosja’s daughter-in-law Eufrasin’nja (widow of Prosja’s son Ivan).

Просіна нявестка Эўфрасіньня (удава Просіна сына Івана).

 

 

Prosja and her grandson Ivan.

Прося з унукам Іванам.

 

 

Prosja and her grandson Sjarhjej.

Прося з унукам Сяргеем.

 

 

Congratulations from local officials.

Афіцыйныя віншаваньні.

 

 

 

 

Vjerka’s birthday cake for Prosja.

Верчын торт.

Photos of the Day for February 8, 2018

February 7, 2018 7:00 pm

On the eve of Granny Prosja’s 100th birthday, Tsjerablichy 2018.

Напярэдадні сотага дня народзінаў бабулі Просі Шпакевіч, Цераблічы 2018 г.

 

 

Three generations (l-r):  Prosja, her granddaughter Tanja, daughter Halja (Tanja’s aunt) and son Khvjedar (Tanja’s father).

Тры пакаленьні (злева): бабуля Прося, яе ўнучка Таня, дачка Галя (Таніна цётка) і сын Хведар (Танін бацька).

 

 

Four generations (l-r):  Prosja, her granddaughter Tanja, great-granddaughter Nas’tsja (Tanja’s daughter), son Khvjedar (Tanja’s father) and daughter Halja (Tanja’s aunt).

Чатыры пакаленьні (злева): бабуля Прося, яе ўнучка Таня, праўнучка Насьця (Таніна дачка), сын Хведар (Танін бацька) і дачка Галя (Таніна цётка).

 

 

Prosja, Tanja and Halja.

Бабудя Прося, Таня й Галя.

 

 

Prosja, Tanja and Nas’tsja.

Бабуля Прося, Таня й Насьця.

Photos of the Day for February 7, 2018

February 6, 2018 7:00 pm

Portraits of Polesia:  rites on Old New Year’s Eve (Shchadrets – Шчадрэц, January 13), Tsjerablichy 2018.

Партрэты Палесься: абрады на Шчадрэц, Цераблічы 2018 г.

 

 

Placing a bundle of straw under the table.

Спадарыня Каця кладзе стус саломы пад стол.

 

 

 

 

Caroling house to house.  Carolers wish health and happiness for the household and in return receive money or an offering of food.

Каця, Дзіма й Іван шчадруюць у суседзяў.

 

Photos of the Day for February 6, 2018

February 5, 2018 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Old New Year’s Eve (January 13), Tsjerablichy 2018.

Families wrap their fruit trees with straw rings in an ancient New Year’s Eve appeal for a bounteous harvest.

Партрэты Палесься: абрады з нагоды Шчадрэца, Цераблічы 2018 г.

“Каб шчадрылі.“

 

 

 

 

 

Photos of the Day for February 5, 2018

February 4, 2018 7:00 pm

Photo expedition in Baranavichy, Njas’vizh and Stoubtsy Districts 2016:  Nahornaje, Chernikhava Nizhnaje, Drutskaushchyna, Paharel’tsy, Sychy, Snou, Panjutsichy, Vjalikaja Lipa, Zavushsha, Uzhanka, Vjalikaja Lysitsa, Vjaliki Dvor (Harodzjaj).

Фотавандроўка па Баранавіцкім, Нясьвіжскім і Стаўбцоўскім раёнах 2016 г.: Нагорнае, Чэрніхава Ніжнае, Друцкаўшчына, Пагарэльцы, Сычы, Сноў, Панюцічы, Вялікая Ліпа, Завушша, Ужанка, Вялікая Лысіца, Вялікі Двор (Гародзяй).

 

Former estate of the Brakhotski family:

Былая сядзіба Брахоцкіх:

 

Manor house.

Сядзібны дом.

 

 

Estate building.

Гаспадарчая забудова.

 

 

 

 

Orthodox roadside shrine with the new Orthodox church of the icon of the Mother of God of the Inexaustible Chalice (2008).

Праваслаўная прыдарожная каплічка, на фоне царква ў гонар абраза Прасьвятой Багародзіцы “Неўпівальная Чашка“ (2008 г.).

Photos of the Day for February 4, 2018

February 3, 2018 7:00 pm

Photo expedition in Baranavichy, Njas’vizh and Stoubtsy Districts 2016:  Nahornaje, Chernikhava Nizhnaje, Drutskaushchyna, Paharel’tsy, Sychy, Snou, Panjutsichy, Vjalikaja Lipa, Zavushsha, Uzhanka (Vuzhanka), Vjalikaja Lysitsa, Vjaliki Dvor.

Фотавандроўка па Баранавіцкім, Нясьвіжскім і Стаўбцоўскім раёнах 2016 г.: Нагорнае, Чэрніхава Ніжнае, Друцкаўшчына, Пагарэльцы, Сычы, Сноў, Панюцічы, Вялікая Ліпа, Завушша, Ужанка (Вужанка), Вялікая Лысіца, Вялікі Двор.

 

 

Churches of Belarus (part CCXLII):  Orthodox church of the Raising of the True Cross (1915).

A rare example in Belarus of a a late-Art Nouveau/proto-folk revival brick Orthodox church, a forerunner of the Zakopane style which interwar Poland pursued as a national style.

Цэрквы Беларусі (частка CCXLII): царква Ўзвышэньня Сьвятога Крыжа (1915 г.).

 

 

 

 

 

 

Cemetery of the Orthodox parish.

Праваслаўныя могілкі.

 

 

 

 

 

 

Polish-era(?) school.

Школа польскіх часоў(?).

 

 

 

 

 

Contemporary (2016) Orthodox roadside shrine replacing an early 20th century shrine (see, e.g., http://globus.tut.by/bol_lysica/index.htm).

Сучасная праваслаўная прыдарожная каплічка на месцы каплічкі з пачатку 20-га ст. (гл. напрыклад http://globus.tut.by/bol_lysica/index.htm).

 

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for February 3, 2018

February 2, 2018 7:00 pm

Photo expedition in Baranavichy, Njas’vizh and Stoubtsy Districts 2016:  Nahornaje, Chernikhava Nizhnaje, Drutskaushchyna, Paharel’tsy, Sychy, Snou, Panjutsichy, Vjalikaja Lipa, Zavushsha, Uzhanka (Vuzhanka), Vjalikaja Lysitsa, Vjaliki Dvor.

Фотавандроўка па Баранавіцкім, Нясьвіжскім і Стаўбцоўскім раёнах 2016 г.: Нагорнае, Чэрніхава Ніжнае, Друцкаўшчына, Пагарэльцы, Сычы, Сноў, Панюцічы, Вялікая Ліпа, Завушша, Ужанка (Вужанка), Вялікая Лысіца, Вялікі Двор.

 

Churches of Belarus (part CCXLI):  Roman Catholic chapel of Our Lady of Vostrabrama, perhaps originally built in the 16th century, rebuilt in the 19th century, covered in brick siding in the 1990s.

Касьцёлы Беларусі (частка CCXLI): рыма-каталіцкая капліца Маці Божай Вастрабрамскай (16-га ст.(?), перабудаваная ў 19-ы ст., абкладзеная цеглямі ў 1990 гг.).

 

 

 

 

 

Orthodox roadside crosses.

Праваслаўныя прыдарожныя крыжы.

 

Photos of the Day for February 2, 2018

February 1, 2018 7:00 pm

Photo expedition in Baranavichy, Njas’vizh and Stoubtsy Districts 2016:  Nahornaje, Chernikhava Nizhnaje, Drutskaushchyna, Paharel’tsy, Sychy, Snou, Panjutsichy, Vjalikaja Lipa, Zavushsha, Uzhanka, Vjalikaja Lysitsa, Vjaliki Dvor.

Фотавандроўка па Баранавіцкім, Нясьвіжскім і Стаўбцоўскім раёнах 2016 г.: Нагорнае, Чэрніхава Ніжнае, Друцкаўшчына, Пагарэльцы, Сычы, Сноў, Панюцічы, Вялікая Ліпа, Завушша, Ужанка, Вялікая Лысіца, Вялікі Двор.

 

Former estate of the Marauski family.

Былая сядзіба Мараўскіх.

 

Family burial chapel, with remnants of the etstae’s oak grove in the background.

Капліца-пахавальня, на фоне – рэшткі дуброўкі ў быдым сядзібным парку.

 

 

Interior of family burial chapel.

Капліца-пахавальня.

 

 

Family burial chapel with view toward former granary.

Від на меншую адрыну за капліцай-пахавальнай.

 

 

Small granary.

Меншая адрына.

 

 

Large barn.

Свіран.

 

 

Foundations of ice-house.

Падмурак лядоўні.

 

 

Old mill.

Млын.

 

 

Former roadside inn (?).

Былая карчма (?).

Photos of the Day for February 1, 2018

February 1, 2018 12:01 am

Photo expedition in Baranavichy, Njas’vizh and Stoubtsy Districts 2016:  Nahornaje, Chernikhava Nizhnaje, Drutskaushchyna, Paharel’tsy, Sychy, Snou, Panjutsichy, Vjalikaja Lipa, Zavushsha, Uzhanka, Vjalikaja Lysitsa, Vjaliki Dvor.

Фотавандроўка па Баранавіцкім, Нясьвіжскім і Стаўбцоўскім раёнах 2016 г.: Нагорнае, Чэрніхава Ніжнае, Друцкаўшчына, Пагарэльцы, Сычы, Сноў, Панюцічы, Вялікая Ліпа, Завушша, Ужанка, Вялікая Лысіца, Вялікі Двор.

 

 

Panjutsichy:  old barn.

Панюцічы: стары хлеў.

 

 

 

Vjalikaja Lipa:

Вядікая ліпа:

 

Churches of Belarus (part CCXL):  Orthodox church of the Intercession of the Holy Mother of God (originally a Greek-Catholic church).

Цэрквы Беларусі (частка CCXL): царква Покрыва Прасьвятой Багародзіцы (былая грэка-каталіцкая царква).

 

 

 

View from the churchyard gate toward the brewery of the former Abukhovich estate.

Від з брамы на пагосьце на бровар былой сядзібы Абуховічаў.

 

 

 

Brewery.

Бровар.

 

 

 

Village scenes.

Вёска.