Photos of the Day for October 12, 2017

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (V/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (V/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

 

Ljeshchanjaty:

Лешчаняты:

 

German World War I bunker.

Нямецкі ДОТ Першай сусьветнай вайны.

 

 

 

 

19th-century roadside shrine.

Прыдарожная каплічка 19-га ст.

 

 

 

 

Polish-era cobblestone street.

Брукаванка польскіх часоў.

 

 

 

Carved wooden window lintel (lishtva).

Ліштва.

 

 

 

Carved wooden pilasters.

Разныя пілястры.

 

 

 

Tsjelaki:

Целакі:

 

19th-century roadside shrine.

Прыдарожная каплічка 19-га ст.

 

 

 

Remains of former estate allee and foundation of estate building.

Рэшткі сядзібнай алеі й падмурка сядзібнай забудовы.

Photos of the Day for October 11, 2017

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (IV/X):  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (IV/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

Eastward and southeastward from Zhodzishki the country roads are dotted with traditional Roman Catholic roadside shrines, some from the 19th century, others post-1991.

Уздоўж дарог й у вёсках на ўсходзе ды паўднёва-усходзе ад Жодзішкаў знаходзяцца шматлікія рыма-каталіцкія прыдарожныя каплічкі.

 

 

Post-1991 shrine, Panizhany

Новая прыдарожная каплічка ў традыцыйным стылю, Паніжаны

 

 

 

 

There is no roadside shrine in Ajtsvily, but other features catch one’s eye:

У Айцвілах прыдарожнай каплічкі няма, але іншыя аб’екты зьвяртаюць увагу вандроўніка:

 

Crosses of Belarus (part LXXV).

Крыжы Беларусі (частка LXXV).

 

 

 

Old barn.

Старая адрына.

 

 

 

Barn made from World War I German bunker (?).

Хлеў пабудаваны з нямецкага ДОТу Першай сусьветнай вайны (?).

 

 

 

Yard neat as a pin.

Чысьценькі двор.

Photos of the Day for October 10, 2017

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (III/X:  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (III/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

 

Working grain mill, Zhodzishki:

Млын, які дзейнічае ў Жодзішках:

 

 

Mill owner Uladzislau.

Уладальнік спадар Уладзіслаў.

 

 

Mill machinery.

Прыстасаваньні.

 

 

 

 

Buttress.

Контрфорс.

 

 

 

Roman Catholic cemetery, Zhodzishki:

Каталіцкія могілкі, Жодзішкі:

 

Traditional shrine.

Каплічка.

 

Monument to Polish soldiers who fell in the 1919-21 war against the Bolsheviks.

Помнік польскім жаўнерам, упалым у вайне супраць бальшавікоў 1919-21 гг.

 

General view of the cemetery.

Агульны від на могілкі.

Photos of the Day for October 9, 2017

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (II/X:  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (II/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

 

 

I.  The roadside shrines of Rasla:

I.  Прыдарожныя каплічкі ў в. Расла:

 

Traditional Marian shrine in the middle of the village.  The trees which used to surround this shrine have been cut down, leaving the structure forlorn.

Каплічка ў сярэдзіні вёскі.

 

 

 

The second shrine stands at the northern edge of the village.  The cemetery is visible on the horizon to the left.

Каплічка на паўночным усрацку вёскі. Вясковыя могілкі бачныя з левага боку на гарызонце.

 

 

 

 

II.  Village cemetery…

II.  Вясковыя могілкі…

 

 

 

 

 

 

…and German World War I unit monument (the inscription is no longer visible), grave crosses, and graves.

…і помнік нямецкай вайсковай часьці (надпісу ўжо няма), надмагільлі й магілы.

 

 

 

 

 

 

Photos of the Day for October 8, 2017

Summer roads in eastern Smarhon’ District 2017 (I/X:  Kreva, Suts’kava, Rasla, Zhodzishki, Panizhany, Ajtsvily, Ljeshchanjaty, Tsjelaki, Sjemjanki, Milutsi, Abramaushchyna, Lakachy, Dybun’ki, Paharel’shchyna, Shchani, Navasjolki, Vojstam, Sjaljets, Ratsavichy, Khutar Vojstam.

I set out on this photo journey to visit the cluster of traditional Roman Catholic roadside shrines on the east bank of the River Vil’lja in  Smarhon’ District.  However, as always happens when wandering through countryside so full of history and cultural patrimony, I could not resist photographing other things as well:  a working grain mill, German World War I graves and bunkers (the eastern front was static in Smarhon’ District for more than two years), a monument to Polish soldiers who fell in the 1919-21 war against the Bolsheviks, landscapes, village architecture.

Па летніх дарогах Смаргоньшчыны 2017 г. (I/X):  Крэва, Суцькава, Расла, Жодзішкі, Паніжаны, Айцвілы, Лешчаняты, Целакі, Семянкі, Мілуці, Абрамаўшчына, Лакачы, Дыбунькі, Пагарэльшчына, Шчані, Навасёлкі, Войстам, Сялец, Рацавічы, Хутар Войстам.

Меў намер засяроджвацца на шматлікіх прыдарожных каплічках ва ўсходняй часцы Смаргоньскага раёна.  Хаця, як бывае на вандроўках па беларускай спадчыне, немагчыма было не зьвяртаць увагу таксама на іншыя вартыя рэчы:  рабочы млын, нямецкія магілы Першай сусьветнай вайны, помнік польскім жаўнерам упалых у вайне сураць бальшавікоў, пейзажы, вясковае дойлідства.

 

The road to Smarhon’ from the west passes through Kreva, site of the castle (now in ruins) where the Polish crown and Grand Duchy of Lithuania agreed to a dynastic union in 1385.  This bucolic view always makes me stop for a photo.

Крэва.

 

 

 

German World War I bunker, Suts’kava.

Нямецкі ДОТ Першай сусьветнай вайны, Суцькава.

 

Photos of the Day for October 7, 2017

Photo excursion to Ashmjany and Smarhon’ Districts 2017 (V/V):  Zaskavichy, Aljanjets, Zaljes’sje, Mikhnjevichy, Katy, Kjeuly, Vjasjen’njaja, Pasinki, Tsary, Sjaljets, Milidaushchyna, Rakautsy.

Фотавандроўка па Ашмянскім і Смаргоньскім раёнах 2017 г. (V/V):  Заскавічы, Алянец, Залесьсе, Міхневічы, Каты, Кеўлы, Вясеньняя, Пасінкі, Цары, Сялец, Мілідаўшчына, Ракаўцы.

 

Narrow, meandering roads; peaceful villages basking in the summer light and echoing to the sound of kids on summer vacation at their grandparents’ house; and a splendid surprise in the final village on this itinerary before we rejoined the roar and rush of the Minsk-Vilnius highway…

 

 

Sjaljets.

Сялец.

 

 

 

Milidaushchyna:

Мілідаўшчына:

 

Alert goats…

 

…a skeptical cow guarding the path to an old brick kiln…

 

…and old maple trees…

 

 

 

Former Polish village school (szkoła powszechna) with veranda.  Rakautsy.

Былая польская базавая школа (szkoła powszechna).  Ракаўцы.

 

Photos of the Day for October 6, 2017

Photo excursion to Ashmjany and Smarhon’ Districts 2017 (IV/V):  Zaskavichy, Aljanjets, Zaljes’sje, Mikhnjevichy, Katy, Kjeuly, Vjasjen’njaja, Pasinki, Tsary, Sjaljets, Milidaushchyna, Rakautsy.

Фотавандроўка па Ашмянскім і Смаргоньскім раёнах 2017 г. (IV/V):  Заскавічы, Алянец, Залесьсе, Міхневічы, Каты, Кеўлы, Вясеньняя, Пасінкі, Цары, Сялец, Мілідаўшчына, Ракаўцы.

 

We passed through a quiet region of fading collective farms and pretty, off-the-beaten track villages which have lost population through migration to the cities, but some of which are seeing a revival as city-dwellers fix up old houses as weekend cottages.

 

 

Landscape between Kjeuly and Vjasjen’njaja.

Пейзаж паміж вёскамі Кеўлы й Вясеньняя.

 

 

Old barns, Vjasjen’njaja.

Старыя адрыны, Вясеньняя.

 

 

 

 

Foundation of old mill, Pasinki.

Падмурак старога млына, Пасінкі.

 

 

Crosses of Belarus (part LXXIV), Tsary.

Крыжы Беларусі (частка LXXIV), Цары.

 

Photos of the Day for October 5, 2017

Photo excursion to Ashmjany and Smarhon’ Districts 2017 (III/V):  Zaskavichy, Aljanjets, Zaljes’sje, Mikhnjevichy, Katy, Kjeuly, Vjasjen’njaja, Pasinki, Tsary, Sjaljets, Milidaushchyna, Rakautsy.

Фотавандроўка па Ашмянскім і Смаргоньскім раёнах 2017 г. (III/V):  Заскавічы, Алянец, Залесьсе, Міхневічы, Каты, Кеўлы, Вясеньняя, Пасінкі, Цары, Сялец, Мілідаўшчына, Ракаўцы.

 

After visiting the estate in Zaljes’sje we set off north and northwest.

 

 

 

River Draj (pronounced “Dry”), Mikhnjevichy.

Рака Драй, Міхневічы.

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXXI), Orthodox Church of the Intercession (1866), Mikhnjevichy.

This church was one of many built by the imperial Russian authorities as part of the intense campaign of Russification and imposition of Russian Orthodoxy on the Belarusian lands, which had joined the general 1863-64 revolt against Russian imperial occupation.  Russian occupation flowed from the three partitions of the Polish Commonwealth in the last quarter of the 18th century.

Цэрквы Беларусі (частка CCXXI), царква Пакрова Прасьвятой Багародзіцы (1866), Міхневічы.

 

 

 

Landscape in the village of Katy.

Краявід у в. Каты.

 

A fine example of window lintel decoration (lishtva – ліштва), Katy.

Прыгожая ліштва, Каты.

 

 

 

Churches of Belarus (part CCXXII):  Orthodox Church of the Icon of the Mother of God Joy of All Who Sorrow, Kjeuly.

Цэрквы Беларусі (частка CCXXII):  царква абраза Прасвятой Багародзіцы Усіх Засмучаных Радасць, Кеўлы.

 

Photos of the Day for October 4, 2017

Photo excursion to Ashmjany and Smarhon’ Districts 2017 (II/V):  Zaskavichy, Aljanjets, Zaljes’sje, Mikhnjevichy, Katy, Kjeuly, Vjasjen’njaja, Pasinki, Tsary, Sjaljets, Milidaushchyna, Rakautsy.

Фотавандроўка па Ашмянскім і Смаргоньскім раёнах 2017 г. (II/V):  Заскавічы, Алянец, Залесьсе, Міхневічы, Каты, Кеўлы, Вясеньняя, Пасінкі, Цары, Сялец, Мілідаўшчына, Ракаўцы.

 

Mikhal Kleafas Ahinski (Міхал Клеафас Агінскі, 1765-1833) played a prominent role in the Polish-Lithuanian Commonwealth/Grand Duchy of Lithuania.  He participated in the failed 1794 revolt of Tadevush Kas’tsjushka (Tadeusz Kościuszko) against imperial Russian and Prussian occupation, after which the Russians confiscated his estate and he went into exile.  Ahinski later returned and swore fealty to the Russian emperor.  The emperor returned his estate, on which Ahinski built the manor, known to his contemporaries as the “Athens of the North”, which we see today.  Ahinski was also a splendid composer, renowned for his Polonaise “Farewell to My Homeland” (“Raz’vitan’nje z Radzimaj” — “Разьвітаньне з радзімай“, in Polish “Pożegnanie Ojczyzny“):  https://www.youtube.com/watch?v=tmG2UlmfItk.

 

Ahinski’s estate in Zaljes’sje near Smarhon’ mouldered under the Soviet regime and afterwards, as one sees in this photo from 2001…

 

…Nevertheless the space remained alive with concerts and performances thanks to the efforts of Sjarhjei Vjeramjejchyk and others.  One such performance from 2001:

 

 

 

 

Thanks to diligent local efforts, supported by EU grants, the estate was carefully restored and reopened as a museum and center for cultural events in 2014…

 

 

…including the family chapel…

 

…and the interior…

 

…as well as the (redesigned) orangerie…

 

…whose space looked like this in 2001…

 

Stone in honor of Tadevush Kas’tsjushka (Tadeusz Kościuszko)…

Photos of the Day for October 3, 2017

Photo excursion to Ashmjany and Smarhon’ Districts 2017 (I/V):  Zaskavichy, Aljanjets, Zaljes’sje, Mikhnjevichy, Katy, Kjeuly, Vjasjen’njaja, Pasinki, Tsary, Sjaljets, Milidaushchyna, Rakautsy.

It happens all the time to the wanderer in Belarus.  One starts off with a travel aim — in this case to visit the former estate of Grand Duchy of Lithuania/Polish-Lithuanian Commonwealth patriot and composer Mikhal Kleafas Ahinski in Zaljes’sje — and one ends up drawn to a wealth of other sites as well.

Фотавандроўка па Ашмянскім і Смаргоньскім раёнах 2017 г. (I/V):  Заскавічы, Алянец, Залесьсе, Міхневічы, Каты, Кеўлы, Вясеньняя, Пасінкі, Цары, Сялец, Мілідаўшчына, Ракаўцы.

 

Catching our eye as we passed through Zaskavichy, this Polish-era house in the Zakopane style of the early 1930s is just one example of the richness of Belarus’ architectural patrimony despite the Soviet and post-Soviet attempt to deny this patrimony or wipe it out.

Дом польскіх часоў у закапаньскім стылі.  Заскавічы.

 

 

Crossing from Ashmjany District into Smarhon’ District, we found this stately 19th century roadside shrine just off the main road through Aljanjets.

Прыдарожная каплічка 19-га ст.  Алянец.

 

 

Another example of a Polish-era house in the Zakopane style, this time in Zaljes’sje.

Іншы прыклад дома польскіх часоў у закапаньскім стылі.  Залесьсе.

 

 

Old wrought-iron gate.  Zaljes’sje.

Старая брама.  Залесьсе.