Photo of the Day for December 28, 2017

The Extraordinary in the “Ordinary”:  Hands (part XV).   Tsjerablichy 2011.

Hard-working but ever graceful.  Alert even in repose, when they rest — as always — in their proper place.  I think Belarusan hands reveal most eloquently Belarusans’ distinctive and instinctive traditions and attachment to place.

Надзвычайнае ў “звычайным“: Рукі (частка XV).  Цераблічы 2011 г.

Працавітыя, але абавязкова зграбныя, дбайныя нават у спакоі, і, як заўсёды, складзеныя належным чынам. На мой погляд, рукі найбольш красамоўна сведчаць пра адметныя беларускія традыцыі, адметны беларускі код росту і пачуццё месца.

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply