Photo of the Day for June 29, 2011: Ode to My Land / Бацькаўшчына

The writer Uladzimir Karatkjevich (1930-1984) is a great and abiding voice of the Belarusian nation.

Бацькаўшчына

Дагарэў за брамай небакрай,
Месяц паміж воблачкаў плыве.
Выйду зноў, як у мінулы май,
Басанож прайдуся па траве.
Дымная, сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды.
А такога рослага аўса
Я не бачыў доўгія гады.
Бач, хмызы спляліся, як павець,
Светлякі мігцяць, гараць святлей.
Перад тым як звонка ў лозах пець,
Прачышчае горла салавей.
Лашчыцца трава да босых ног.
З дальніх паплавоў плыве ракой
Ледзь прыкметны сумны халадок —
Подых юні ўходзячай маёй.
Паімчаць за ёю наўздагон? —
Хоць і схопіш — усё адно падман.
Дзе каханне тых мінулых дзён —
Весніх паркаў бэзавы туман?
Нават шкадаванне — дзе яно?
Зноў вясна, і жаль знікае зноў.
(Так губляюць пах перад вясной
Ссохлыя сцябліны палыноў.)
Ціха цмокае у сне рака.
О, як добра, як прыгожа жыць!
Раска, як русалчына луска,
На вадзе ад месяца гарыць.
А вакол травіцы роснай рай
I бярозак белая сям’я.
Мой чароўны беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!

Уладзімір Караткевіч

Although the landscape and musicality of the poems are very different, Karatkjevich’s poem “Бацькаўшчына“ (Bats’kaushchyna — meaning both fatherland and birthplace, in the sense of an intangible inheritance) evokes sentiments similar to those in Robert Burns’ “My Heart’s in the Highlands”:

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands for ever I love.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Farewell to the mountains high covered with snow;
Farewell to the straths and green valleys below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods;
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands wherever I go.

Azdamichy 2006.  Аздамічы 2006 год.

Be Sociable, Share!

2 Responses to “Photo of the Day for June 29, 2011: Ode to My Land / Бацькаўшчына”

  1. Uladzislay says:

    меладычная мова у Караткевіча, легкая як ранішні спеў і здымак к вершу празрысты і свежы, дзякуй, спадар Джон!

    • johnkunstadter says:

      Спадар Уладзіслаў, вялікі дзякуй за Вашу руплівасьць.

Leave a Reply