Photo of the Day for May 23, 2011

A bow to Belarusan National Poet Ryhor Baradulin and master artist Ljavon Vol’ski.  Паклон Народным паэтам Рыгору Барадуліну й мастаку Лявону Вольскаму.

Белая яблыня грому

Белая яблыня грому
Чорных cадоў ліхалецця.
Яблык яе нікому
Не пажадаю на свеце.
Голая яблыня грому
Жахам жагнала прысмерк.
Пэўна, што д’яблу самому
Помніцца горкі прысмак.
Светлая яблыня грому
З салаўінае усяночнай.
Ласкавага яблыка стому
Я надкусіў аднойчы.
Ціхая яблыня грому,
Першага мілага гневу.
Позірку маладому
Праглася бачыць Еву.
Добрая яблыня грому,
Радасцю поўні наўколле!
Хай жа ня будзе злому
Голлю твайму ніколі.
Белая яблыня грому,
Клопатам, гаманою
І на апошнюю строму
Светла ўзыдзі са мною.

Vjalikae Maljeshava, May 2011.  Вялікае Малешава, травень 2011 года.

Be Sociable, Share!

2 Responses to “Photo of the Day for May 23, 2011”

  1. Palitolna says:

    Ад песні і ад фота адчуваньне сапраўднай вясны.

Leave a Reply