Photos of the Day for February 20, 2010: Homage to the Central Prypjats’ III

Homage to the Central Prypjats’ III/Паклон Сярэдняй Прыпяці (Частка ІII)

The industrious, children-filled villages of the central Prypjats’ region in southern Belarus belie the commonplace that villages throughout Europe are dying.  These villages radiate vitality, prosperity, generosity and hope while ensuring, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці абвяргаюць звыклае меркаваньне пра тое, што ўсе вёскі Еўропы гінуць. Гэтыя вёскі сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

A salute to the people of Azdamichy and their traditions (part III)/Паклон Аздамцам і Аздамічанкам і іх традыцыям (частка ІII).

Trinity, Azdamichy 2008/Тройца, Аздамічы 2008 год

Apple-Blessing Festival, Azdamichy 2008/Яблычны Спас, Аздамічы 2008 год

2006/2006 год

2006/2006 год

Collecting Wild Honey, Azdamichy Autumn 2006/Збор мёду, Аздамічы ўвосень 2006 года

Pakrou (October 14, Intercession of the Mother of God), Azdamichy 2008/Пакроў, Аздамічы 2008 год

Be Sociable, Share!

Leave a Reply