Photos of the Day for February 21, 2015

Celebration of Jelisjej’s baptism (part 8/8), Tsjerablichy 2015.  Сьвяткаваньне хрышчэньня Елісея (частка 8/8), Цераблічы 2015 г.

Deepest appreciation to Ivan and Ljudmila Pjetrusjevich for inviting me to attend and to photograph their son Jelisjej’s baptism.  God bless them and their family.  Вялікі дзякуй спадару Івану й спадарыні Людміле за запрашэньне здымаць хрышчэньне Елісея.  Шчасьця й здароўя усёй сям’і.

Ivan and Ljuda with their four children:  Mats’vjej (see his baptism in photos of August 9, 11 and 12, 2011), Jelisjej, eldest son Jahor and daughter Chesa.  Іван і Людміла Петрусевічы з дзецьмі:  Мацьвей (гл. здымкі яго хрышчэньня з 9, 11 і 12-га жніўня 2011 г.), Елісей, старэйшы брат Ягор і сястра Чэса.

Jelisjej’s eldest brother Jahor with their granddad (and keen fellow angler) Vasil’.  Елісееў старэйшы брат Ягор з іх дзядулем (і выдатным сурыбакам) Васілём.

Granddad Vasil’ and granny Vjera.  Дзядуля Васіль й цёця Вера.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply