Photos of the Day for February 19, 2010: Homage to the Central Prypjats’ II

Homage to the Central Prypjats’ II/Паклон Сярэдняй Прыпяці (Частка ІI)

The industrious, children-filled villages of the central Prypjats’ region in southern Belarus belie the commonplace that villages throughout Europe are dying.  These villages radiate vitality, prosperity, generosity and hope while ensuring, as strongly as any other places I’ve ever visited, that their traditions — under unremitting pressure for the past century — thrive and are passed on to succeeding generations.  Even the outsider feels that he is coming home when entering this region.  A smile and a bow in gratitude to these villages and their inhabitants.

Працавітыя, поўныя дзяцей вёскі цэнтральнай Прыпяці абвяргаюць звыклае меркаваньне пра тое, што ўсе вёскі Еўропы гінуць. Гэтыя вёскі сьвецяцца жыццём, дабрабытам, шчодрасьцю і надзеяй і адначасова клапоцяцца – так старанна, як у любым іншым месцы, куды я трапляў, і нягледзячы на зацятае супрацьстаяньне апошнага стагоддзя – пра росквіт сваіх традыцый і іх захаваньне наступнымі пакаленьнямі. Нават староньні чалавек адчувае сябе, як дома, калі прыяжджае ў гэтыя мясьціны. Усьмешка і паклон удзячнасьці гэтым вёскам ды іх жыхарам.

Salute to the people of Azdamichy and to their wonderful church and parish (part II)/Паклон Аздамцам і Аздамічанкам і таксама іх цудоўныму прыходу (частка ІI).

August 2007/2007 год

Father Alexander, Service for Apple-Blessing (Transfiguration, August 19), Church of the Holy Trinity 2007/Айцец Аляксандр, Яблычны Спас, царква Сьв. Тройцы 2007 год

Apple-Blessing Festival 2007/Яблычны Спас 2007 год

To the Cemetery after Apple-Blessing Church Service 2007/На могілкі, Яблычны Спас 2007 год

At the Cemetery 2008/Яблычны Спас 2008 год

Be Sociable, Share!

Leave a Reply